Wetwijs

 • Wetwijs vind je als een A-Z lijst op de website Onderwijs.
  Wetwijs bevat momenteel alleen omzendbrieven en formulieren.
   
 • Het geheel van de onderwijsregelgeving vind je op Edulex.
  Op Edulex kun je je ook attenderen, zodat je gewaarschuwd wordt als er nieuwe of gewijzigde regelgeving is die voor jou van belang is.
   
 • Regelgeving die belangrijk kan zijn voor jou of voor je school, maar die geen onderwijsbevoegdheid is, vind je hier:
   
  • de Vlaamse codex, met de regelgeving waarvoor Vlaanderen bevoegd is
   (in deze codex vind je ook vroegere versies van die regelgeving)
    
  • Het Belgisch staatsblad