Werkingsmiddelen en toelagen

AGODI keert elk schooljaar werkingsmiddelen en toelagen uit aan de scholen, de centra voor leerlingbegeleiding en de Pedagogische Begeleidingsdiensten.

Op 28 juni 2019 kende het agentschap de volgende toelagen toe: 

  • Saldo werkingsmiddelen scholen BaO en SO
  • Saldo werkingsmiddelen internaten
  • Saldo bijkomende werkingsmiddelen internaten
  • Saldo nascholing scholen BaO en SO
  • Saldo werkingsmiddelen pedagogische begeleidingsdiensten
  • Toelage andertalige nieuwkomers
  • Saldo CLB
  • Nascholing DKO