Uren die geen lesuren zijn - Volwassenonderwijs

Vakbenaming Code zending HS 317 Ambt Tijdelijk niet- vacant Tijdelijk vacant Vast- benoemd VERPLICHT betrekking bij voorrang aan TADD'er te geven? VERPLICHT betrekking bij voorrang aan TBSOB'er te geven? WETGEVING
Aanvangsbegeleiding
1746 x Alle wervingsambten x x x x x Artikel 98§4bis Decreet betreffende het volwassenenonderwijs
Bijkomende middelen NT2 asielcrisis
OOM 22 x adj-dir. SVWO x x   x x Artikel 196 sexies decreet volwassenenonderwijs 15/06/2007
Coördinatie-uren
886 x leraar SVWO x x x x x Artikel 102 decreet volwassenenonderwijs 15/06/2007
Coördinatie-uren
886 x lector x x x x x Artikel 102 decreet volwassenenonderwijs 15/06/2007
Examencommissie
973 x leraar SVWO x x _ _   Artikel 98,§6 van het decreet VWO van 15/06/2007
ICT
785 x administratief medewerker x x - - - Gecodificeerd decreet 28/10/2016 art. VI.4 tot VI.7
ICT
785 x leraar SVWO x x - - - Gecodificeerd decreet 28/10/2016 art. VI.4 tot VI.7
ICT
785 x lector x x - - - Gecodificeerd decreet 28/10/2016 art. VI.4 tot VI.7
ICT
785 x technisch adviseur x x - - - Gecodificeerd decreet 28/10/2016 art. VI.4 tot VI.7
ICT
785 x technisch adviseur-coördinator x x - - - Gecodificeerd decreet 28/10/2016 art. VI.4 tot VI.7
Kerntaken (ondersteuning)
1778 x wervingsambten bestuurs- en onderwijzend personeel, ondersteunend personeel x x wervingsambten bestuurs- en onderwijzend personeel wervingsambten bestuurs- en onderwijzend personeel wervingsambten bestuurs- en onderwijzend personeel VWO/2011/01
Overdracht van uren en punten
- x Lector x x - x x Decreet Volwassenenonderwijs art, 103,§3 art104,§3 art 105 §6
Overdracht van uren en punten
- x leraar SVWO x x - x x Decreet Volwassenenonderwijs art, 103,§3 art104,§3 art 105 §6
Overdracht van uren en punten
- x Bestuurs- en onderst. personeel x x - x x Decreet Volwassenenonderwijs art, 103,§3 art104,§3 art 105 §6
Personeel werkingsbudget
OOM16 x Lector x x - x x Decreet Volwassenenonderwijs art, 130ter
Personeel werkingsbudget
OOM16 x leraar SVWO x x - x x Decreet Volwassenenonderwijs art, 130ter
Personeel werkingsbudget
OOM16 x Bestuurs- en onderst. personeel x x - x x Decreet Volwassenenonderwijs art, 130ter
Projectfinanciering gecombineerd onderwijs
972 x leraar SVWO x x _ x _ Decreet VWO 15/06/2007art. 72bis t/m 72septies
Projectfinanciering gecombineerd onderwijs
972 x lector x x _ x _ Decreet VWO 15/06/2007art. 72bis t/m 72septies
Samen school maken
1777 x wervingsambten bestuurs- en onderwijzend personeel, ondersteunend personeel x x x x x VWO/2011/01