Uren die geen lesuren zijn in het Deeltijds kunstonderwijs

Vakbenaming Code zending 316 DKO Ambt Tijdelijk niet- vacant Tijdelijk vacant Vast- benoemd VERPLICHT betrekking bij voorrang aan TADD'er te geven? VERPLICHT betrekking bij voorrang aan TBSOB'er te geven? WETGEVING
Aanvangsbegeleiding
1746 x leraar, begeleider x x x x x DKO/2018/04 van 31/05/2018
Beleidsondersteuning DKO
971 x leraar x x x x x Decreet DKO 09/03/2018
ICT
785 x leraar x x - - - BVR 5/12/03
ICT
785 x begeleider x x - - - BVR 5/12/03
ICT
785 x studiemeester-opvoeder x x - - - BVR 5/12/03
ICT
785 x secretaris-bibliotecaris x x - - - BVR 5/12/03
ICT
785 x opsteller x x - - - BVR 5/12/03
ICT
785 x klerk-typist x x - - - BVR 5/12/03
Kerntaken (ondersteuning)
1778 x leraar, administratief medewerker x x leraar leraar leraar DKO/2018/04
Samen school maken
1777 x leraar, administratief medewerker x x x x x DKO/2018/04
Overbruggingslestijden
OOM 36 x leraar x x x x x DKO/2021/01
Pedagogische Coördinatie
430 x leraar x x x x x BVR 31-07-1990 (DKO - BK)

BVR 31-07-1990 (DKO -MWD)
DKO-tijdelijk project (ingangsdatum 01/09/2019)
698 x leraar x x - - - Decreet DKO 09/03/2018