Thema's schoolregelgeving

OPGELET! Onze website ondervindt tijdelijk een probleem met vernieuwen. Druk op F5 om deze pagina te vernieuwen, zodat je de recentste informatie krijgt.

 

Aanbod thematische opleidingen

Hieronder vindt u de verschillende thema's met een korte inhoudelijke omschrijving van de opleiding.

 

Discimus en leerlingenzendingen

Deze cursus is voor beginnende secretariaatsmedewerkers.

In deze basiscursus wordt geen praktische toelichting over de werking van de verschillende

schooladministratiepakketten voorzien. Meer informatie hierover vraag je best aan je schoolsoftwareleverancier. 

De volgende onderwerpen komen wel aan bod:

 • leerlingenzendingen via WebEDISON;
 • situering en werking van Discimus;
 • welke leerlingengegevens worden uitgewisseld via Discimus? En hoe?
  • in- en uitschrijvingen
  • aan- en afwezigheden
  • leerlingenkenmerken
  • studiebewijzen
 • welke informatie kan je raadplegen ?
 • toelichting bij foutmeldingen;
 • aandachtspunten en tips;
 • veelgestelde vragen en antwoorden;
 • relevante reglementering.

 

Verificatie:

In deze basiscursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • Inschrijving (identificatie, coëfficiënt 1,5, leerlingenkenmerken, schoolverandering, …)
 • Stamboekregister
 • Toelatingsvoorwaarden en afwijkingen
 • Aanwezigheidsregisters en vernieuwde afwezigheidscodes
 • Klassement en bewaartermijn
 • Wijziging schoolbevolking na verificatie
 • Onthaalonderwijs
 • Herberekening kleuteronderwijs

Tijdens deze infosessie verwijzen we ook telkens naar de informatie in de omzendbrieven en vermelden we welke formulieren moeten gebruikt worden.

In deze basiscursus wordt geen praktische toelichting over de werking van de verschillende schooladministratiepakketten voorzien. Meer informatie hierover vraag je best aan je schoolsoftwareleverancier.

 

Omkadering gewoon basisonderwijs:

Deze cursus is bedoeld voor beginnende secretariaatsmedewerkers van het gewoon basisonderwijs.

 In deze opleiding voor het gewoon basisonderwijs komen o.a. volgende onderwerpen aan bod:

• soorten lestijden;

• formulieren en webapplicatie;

• dienstbrieven: welke en waar ze te vinden (Mijn Onderwijs).

 Tijdens deze infosessie verwijzen we telkens naar de informatie in de omzendbrieven en vermelden we welke formulieren jullie moeten gebruiken.

 

Inschrijvingsrecht:

De krachtlijnen van het inschrijvingsrecht worden toegelicht voor het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs.

Daarnaast worden volgende begrippen nader omschreven en besproken/ we staan vooral stil bij volgende aspecten van het inschrijvingsrecht:

 • start van de inschrijvingen;
 • procedure van het inschrijven;
 • weigeringsgronden;
 • aanmelden.

In deze basiscursus zal niet worden ingegaan op lokale (LOP-)afspraken over aanmeldings- of inschrijvingsprocedures. Er wordt ook geen praktische toelichting over de werking van de verschillende schooladministratiepakketten voorzien. Meer informatie hierover vraag je best aan je schoolsoftwareleverancier.

 

Omkadering buitengewoon basisonderwijs:

Deze cursus is bedoeld voor (beginnende) secretariaatsmedewerkers van het buitengewoon basisonderwijs.

In deze opleiding voor het buitengewoon basisonderwijs komen o.a. volgende onderwerpen aan bod:

 • soorten lestijden en uren;
 • formulieren en webapplicatie;
 • dienstbrieven: welke en waar ze te vinden (Mijn Onderwijs).

Tijdens deze infosessie verwijzen we telkens naar de informatie in de omzendbrieven en vermelden we welke formulieren moeten gebruikt worden.

 

BuSO & BuBaO - Leerlingenvervoer:

Deze cursus is bedoeld voor het schoolpersoneel dat instaat voor de dagelijkse opvolging van het leerlingenvervoer (= meestal secretariaatspersoneel), zowel in het buitengewoon basis- als secundair onderwijs.

In deze opleiding komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • voornaamste regelgevende principes
 • mogelijkheden van de verschillende webapplicaties