Speciale onderwijsleermiddelen

Gevolgen coronamaatregelen

Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, geldt een aangepaste werkwijze voor de aanvraag en het gebruik van speciale onderwijsleermiddelen:

 • Een aanvraag voor speciale onderwijsleermiddelen gebeurt in overleg met en met akkoord van alle betrokken partijen. Ook tijdens de coronaperiode blijf dat noodzakelijk. In de pandemiefases geel, oranje en rood is het wel voldoende dat het aanvraagformulier enkel ondertekend is door de directeur van de onderwijsinstelling als ondertekening door de andere partijen niet mogelijk is.
 • In het secundair onderwijs of hoger onderwijs kan - van zodra er voor de leerling/student afstandsonderwijs georganiseerd wordt - het hulpmiddel mee naar huis genomen worden op voorwaarde dat:
  • de aard van het hulpmiddel (veelvuldige) verplaatsingen toelaat
  • het hulpmiddel noodzakelijk is om de vervangende onderwijsactiviteiten van op afstand te volgen
 • Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, gelden een aantal (uitzonderings-)maatregelen bij de inzet van tolkondersteuning in onderwijs. Raadpleeg hier het document pdf bestandmaatregelen tolkondersteuning corona.pdf (106 kB) voor een overzicht van deze maatregelen.

Met specifieke vragen over de procedure of het gebruik van speciale onderwijsleermiddelen neem je contact op met AGODI via sol.agodi@vlaanderen.be.

Procedure via Mijn Onderwijs
 • Sinds 1 september 2020 worden alle documenten bestemd voor de cel Speciale Onderwijsleermiddelen via Mijn Onderwijs bezorgd. De school verstuurt het document via de nieuwe optie ‘Document versturen’ van Mijn Onderwijs. Opgelet: om de documenten te versturen, heb je toegang nodig tot het thema ‘ Leerlingen/Studenten/Cursisten (vertrouwelijk)’ in Mijn Onderwijs. Je kunt die rechten nakijken in het tabblad ‘Thema beheer’. Meer informatie over de toegangsrechten tot Mijn Onderwijs kun je vinden op de webpagina 'Toegang tot Mijn Onderwijs'.
 • Log in op Mijn Onderwijs en ga naar het gewenste niveau (basisonderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs, volwassenenonderwijs ...). Klik op het tabblad ‘Document versturen’.
 • Kies ‘Document versturen’ en vul de verplichte velden in:
  • Selecteer de instelling waarvoor je een document wilt versturen
  • Selecteer het juiste formulier (code + naam)  uit de lijst
  • Selecteer het school-/academiejaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Standaard staat dat op het lopende school-/academiejaar, wijzig indien nodig.
 • Klik op ‘ Bijlage toevoegen’ en laad het document op.
  Met het oog op een vlotte verwerking is het belangrijk om alle documenten die tot eenzelfde aanvraag behoren in 1 pdf-bestand op te laden. Aanvragen die in meerdere bestanden worden verstuurd en/of geen pdf-bestand zijn, kunnen niet verwerkt worden.

Als de aanvraag opgeladen is, vind je het terug bij ‘Overzicht verstuurde documenten’.

Speciale onderwijsleermiddelen

Wat zijn speciale onderwijsleermiddelen?

Dat zijn hulpmiddelen die personen met een functiebeperking toelaten om het onderwijsleerproces in een gewone school te volgen en die de beperkingen geheel of gedeeltelijk opheffen.

Wie komt in aanmerking voor speciale onderwijsleermiddelen?

De cel Speciale Onderwijsleermiddelen (SOL) van AGODI kent hulpmiddelen toe

 • aan leerlingen met een functiebeperking die de lessen volgen in een basisschool of een secundaire school voor gewoon onderwijs
 • aan studenten uit het hoger onderwijs
 • aan cursisten uit de basiseducatie en het volwassenenonderwijs

Leerlingen die de lessen volgen in een basisschool of een secundaire school voor buitengewoon onderwijs komen niet in aanmerking. Ook leerlingen, studenten of cursisten met een leerstoornis komen niet in aanmerking.

Welke ondersteuningsvormen biedt de cel Speciale Onderwijsleermiddelen aan?

De speciale onderwijsleermiddelen omvatten onder andere technische apparatuur, zoals een leesloep of brailleleesregel, ergonomisch meubilair of omzettingen van leerboeken en studiemateriaal in (digitale) braille of grootletterdruk. Ook de kosten voor herstellingen van toegekende hulpmiddelen kunnen in aanmerking komen voor financiering. Een nominatieve lijst met hulpmiddelen die in aanmerking komen voor financiering bestaat niet.

In het volwassenenonderwijs kunnen speciale onderwijsleermiddelen niet gebruikt worden voor de aankoop of herstelling van technische apparatuur en ergonomisch meubilair.

Naast technische apparatuur, ergonomisch meubilair en omzettingen van lesmateriaal biedt de cel Speciale Onderwijsleermiddelen ook ondersteuning aan aan leerlingen, studenten en cursisten met een auditieve functiebeperking. Die ondersteuning bestaat uit de financiering van tolkuren Gebarentaal, schrijftolkuren en de financiering van kopieën van notities van medeleerlingen of -studenten.

Speciale onderwijsleermiddelen in duaal leren

Sinds 2019 kunnen leerlingen met een beperking die een opleiding volgen in het kader van duaal leren, speciale onderwijsleermiddelen en/of bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM’s) aanvragen: 

 • aanpassingen voor de werkplekcomponent
 • aanpassingen voor de schoolcomponent

Leerlingen uit het buitengewoon onderwijs kunnen enkel een aanvraag indienen voor aanpassingen voor tot de werkplekcomponent.

Hoe kan ik ondersteuning aanvragen?

 • Voor het basis- en secundair onderwijs gebeurt de aanvraag door de directeur van de school. Voor leerlingen die additionele hulp krijgen in het kader van het ondersteuningsmodel (het vroegere GON), kan dat in overleg gebeuren met het ondersteuningsteam (de leerling en/of de ouders, de school voor gewoon onderwijs, het begeleidend CLB en de ondersteunende school voor buitengewoon onderwijs).
  Voor leerlingen die geen extra ondersteuning krijgen in het kader van het ondersteuningsmodel, worden meestal de volgende partijen betrokken: de leerling en/of de ouders, de directeur van de school voor gewoon onderwijs en de verantwoordelijke van een begeleidingsdienst (bijvoorbeeld CLB-centrum).
 • Voor het hoger onderwijs gebeurt de aanvraag door  de verantwoordelijke voor de studentenbegeleiding van de hogeschool of universiteit.
 • Voor het volwassenenonderwijs gebeurt de aanvraag door de directeur van het centrum.

Voor alle aanvragen geldt het principe dat er geen financiering gebeurt zonder de voorafgaandelijke toestemming van AGODI. De toegekende hulpmiddelen worden volledig en rechtstreeks betaald aan de leverancier en blijven eigendom van AGODI (voor zover het over concreet materiaal gaat). De school is verantwoordelijk voor het beheer ervan. Een gedeeltelijke (terug)betaling is daarom niet mogelijk.

Aangekochte hulpmiddelen kunnen worden doorgegeven aan andere leerlingen of studenten. Daabij staat AGODI in voor de opvolging en de overdracht van die hulpmiddelen.