Programmatieaanvragen SO schooljaar 2017-2018

Voor welke programmatieaanvragen kan je bij AGODI terecht?

Programmatieaanvragen indienen bij AGODI is mogelijk voor:

 • Scholen van het gewoon voltijds secundair onderwijs die een structuuronderdeel willen inruilen voor een ander niet-programmeerbaar structuuronderdeel.
 • Scholen van het gewoon voltijds secundair onderwijs die een niet-programmeerbaar structuuronderdeel van de derde graad op basis van studiecontinuïteit willen oprichten.
 • Scholen van het buitengewoon onderwijs die een type (en/of opleidingsvorm in het buitengewoon secundair onderwijs) willen oprichten.
 • In het deeltijds kunstonderwijs is er programmatie mogelijk van nieuwe instellingen, kunstacademies, filialen, studierichtingen, graden, opties en instrumenten.

Deadline indiening programmatieaanvraag bij AGODI?

Uiterlijk op 30 november van het voorgaande schooljaar moet de programmatieaanvraag ingediend zijn bij AGODI voor:

 • het gewoon voltijds secundair onderwijs;
 • het buitengewoon onderwijs;
 • een nieuwe instelling of kunstacademie in het deeltijds kunstonderwijs.

De andere programmatieaanvragen van het deeltijds kunstonderwijs moeten uiterlijk eind februari van het voorafgaande schooljaar worden ingediend.

Adviezen AGODI

Een programmatieaanvraag gaat eerst voor advies naar AGODI, de VLOR en de Onderwijsinspectie. De Vlaamse Regering neemt daarna de definitieve beslissing

AGODI bracht zijn advies over de programmatieaanvragen voor het gewoon voltijds secundair onderwijs uit op 27 januari 2017 en voor de programmatieaanvragen van het buitengewoon onderwijs op 13 februari 2017. Voor het deeltijds kunstonderwijs (aanvragen nieuwe instellingen of kunstacademies) bracht AGODI zijn advies uit op 26 januari 2017.

In het gewoon voltijds secundair onderwijs gaat het om 38 programmatieaanvragen waarvan 8 op basis van studiecontinuïteit. In het buitengewoon basisonderwijs vragen negen scholen in totaal dertien programmaties aan. In het buitengewoon secundair onderwijs gaat het om dertien scholen met in totaal zeventien aanvragen. Scholen moeten namelijk per type en per opleidingsvorm een aparte aanvraag indienen. In het deeltijds kunstonderwijs werd er één aanvraag ingediend voor een nieuwe kunstacademie.

Wat de overige programmatieaanvragen van het deeltijds kunstonderwijs betreft, werden er 111 programmatieaanvragen ingediend voor 3 filialen, 4 graden, 38 opties en 66 instrumenten. Het advies van AGODI wordt verwacht tegen eind april 2017.”

Bron: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12999#3

Wat zijn programmatieaanvragen?

Programmatieaanvragen worden ingediend door scholen met als doel om een structuuronderdeel voor financiering (gemeenschapsonderwijs) of subsidiëring (overige netten) in aanmerking te laten komen.

Programmatieaanvragen door scholen zijn mogelijk voor:

 • Programmatie van structuuronderdelen;
 • Overheveling van structuuronderdelen;
 • Aanvraag tot erkenning en programmatie van een totaal nieuw structuurnderdeel;
 • Programmatie van scholen.

  De programmatie van structuuronderdelen wordt op zijn beurt opgesplitst:

 • Structuuronderdelen die niet programmeerbaar zijn (met mogelijkheid tot het aanvragen van een afwijking op de niet-programmeerbaarheid);
 • Structuuronderdelen die vrij programmeerbaar zijn.

  In de Codex Secundair onderwijs vind je meer informatie over dit onderwerp.