Inhoud en doelgroepen cursussen leerlingensecretariaten SO

Kennismaking met de administratie en het schoolbeheerteam in het gewoon SO en BuSO

Tijdens deze opleidingkrijgt u een overzicht van de missie en de doelstellingen de Agodi. Daarbij wordt er dieper ingegaan op de taken en dienstverlening van de afdeling Secundair Onderwijs, Scholen & Leerlingen. U krijgt ook een toelichting over de belangrijkste praktische webpagina’s van de website van het ministerie van Onderwijs en Vorming.
Aansluitend wordt er een bezoek gebracht aan het schoolbeheerteam.

Doelgroep: leerlingensecretariaatsmedewerkers

Lesgevers : Pieter Lemahieu en Marc Van de Meirssche

Elektronische communicatie van leerlingengegevens via WebEdison en Discimus

In deze opleiding leert u de belangrijkste principes en aandachtspunten voor een vlotte elektronische communicatie over leerlingengegevens. We focussen zowel op communicatie via WebEdison als op Discimus.

​Doelgroep: leerlingensecretariaatsmedewerkers

Lesgevers : Lise Van Proeyen en Jeroen Goormans

Leerlingendossier, leerplicht, toelatingsvoorwaarden, (problematische) afwezigheden en studiebewijzen in het gewoon SO

In deze opleiding doorlopen we de verschillende stappen van de leerling tijdens de schoolloopbaan.De verschillende aspecten van de relatie tussen de school en de leerlingen worden toegelicht. De opleiding staat uitgebreid stil bij het recht op inschrijving, de verschillende delen van het leerlingendossier, de toelatingsvoorwaarden, (problematische) afwezigheden, tucht, de uitreiking van de studiebewijzen, GON en ION, ...

​Doelgroep: leerlingensecretariaatsmedewerkers

Lesgevers : Peter Bex en Veerle Merckaert

De omkadering en de globale puntenenveloppe in het gewoon secundair onderwijs

De personeelsomkadering van een school bestaat uit verschillende pakketten.
In het eerste gedeelte van deze opleiding wordt de volledige ketting van omkadering weergegeven : van de telling door de verificatie tot controle door het werkstation. Het biedt eveneens zicht op de verschillende pakketten (uren-leraar en ICT-punten), hun berekeningswijze, het bepalen van het netto aanwendbaar pakket en aanwendingsmogelijkheden in het gewoon SO. In de namiddag komt de berekening en de aanwending van de globale puntenenveloppe (personeelsomkadering uitgedrukt in punten) aan bod. Zowel voor de berekening als voor de aanwending wordt er rekening gehouden met scholen die behoren tot een scholengemeenschap en scholen die niet behoren tot een scholengemeenschap.

Doelgroep: leerlingen- en personeelssecretariaatsmedewerkers

Lesgever: Katrien Deman, Veerle Merckaert, Kris Lambrecht en Inge De Luyck

De omkadering en de globale puntenenveloppe in het BuSO

De personeelsomkadering van een school bestaat uit verschillende pakketten die apart berekend en toegekend worden. Deze cursus biedt een zicht op de verschillende pakketten en hun berekeningswijze en aanwendingsmogelijkheden in het BuSo. In het deel over de berekening van de puntenenveloppe worden de verschillende berekeningscategorieën één voor één belicht en wordt de aandacht gevestigd op wat er van de scholen verwacht wordt opdat de berekening probleemloos kan verlopen. In het deel van de aanwending wordt uiteengezet hoe de punten en de uren kunnen worden gebruikt in de school. In het deel over de aanwending van de puntenenveloppe wordt ook toegelicht welke ambten op het niveau van de scholengemeenschap (voorafname) kunnen worden opgericht.

Doelgroep: leerlingen- en personeelssecretariaatsmedewerkers

Lesgever: Mieke Van de Casteele

Leerlingendossier, leerplicht, toelatingsvoorwaarden, problematische afwezigheden en studiebewijzen in het BuSO

In deze opleiding worden verschillende aspecten van de relatie tussen de school en de leerlingen toegelicht.
Deze opleiding staat stil bij de verschillende stappen die een leerling tijdens zijn schoolloopbaan kan doorlopen : recht op inschrijving, leerlingendossier, toelatingsvoorwaarden, (problematische) afwezigheden, tucht, uitreiking studiebewijzen, ...

​Doelgroep: leerlingensecretariaatsmedewerkers

Lesgevers : Sanne Versmissen en Tom Planckaert

Regelgeving en administratie in het DBSO

Deze cursus geeft een globaal overzicht van de regelgeving van het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Tijdens de les wordt de focus gelegd op 4 thema’s nl.: de toelatingsvoorwaarden, de afwezigheden van de leerlingen, de studiebewijzen en de omkadering. Zowel de regelgeving als de praktische implicaties voor de schoolsecretariaten komen hierbij aan bod.

​Doelgroep: leerlingensecretariaatsmedewerkers

Lesgever: Marc Van de Meirssche