Cursusmateriaal personeelssecretariaten SO en DKO

OPGELET! Onze website ondervindt tijdelijk een probleem met vernieuwen. Druk op F5 om deze pagina te vernieuwen, zodat je de recentste informatie krijgt.


Ontbrekende cursussen worden terug gepubliceerd na herwerking

Cursus Presentatie Cursustekst
ABC cursus (personeel)

 

pdf bestandABC-cursus_inleiding_Agodi_sept 2019 - Alleen-lezen.pdf (1.06 MB)

pdf bestandABC_13092019_GJ.pdf (1.28 MB)
pdf bestandinformatiekanalen.pdf (2.3 MB)

 


 

 

 

ABC cursus (leerlingen) pdf bestandABC_ScholenmaterieSO_2019_2020_bijlagen.pdf (267 kB)
pptx bestandABC_ScholenmaterieSO_2019_2020.pptx (12.77 MB)
 
Nieuwigheden in de reglementering secundair onderwijs - Duaal leren

pptx bestandAGODI_Academie_duaalleren_sept2019.pptx (14.93 MB)

 
Nieuwigheden in de personeelsreglementering voor het schooljaar 2019-2020 pdf bestandnieuwigheden_19_20.pdf (1.31 MB)  
DBSO    
Elektronische communicatie van leerlingengegevens in het gewoon SO en Buso via WebEDISON en Discimus pptx bestandElektronisch communiceren 1920.pptx (1.14 MB)  
Elektronisch communiceren met het werkstation pdf bestandElektronisch_communiceren.pdf (169 kB)
pdf bestandOefening_opdrachten_pl.pdf (55 kB)
 

Vanuit perspectief controle omkadering

ppt bestandControle_omkadering_cursus_elektronische_communicatie_2014-03.ppt (828 kB) pdf bestandCursus_SO_EPD_omkadering_2014_opl-versie2.pdf (127 kB)
Moederschapbescherming en bedreiging door beroepsziekte  zie ziekteverlof doc bestandcursus_BZ_MB_2017_oktober.doc (173 kB)

Bevallingsverlof

Verloven naar aanleiding van een geboorte

Opvangverlof adoptie en pleegvoogdij

de powerpoint bevallingsverlof wordt momenteel geactualiseerd 

Verlofstelsels in het onderwijs

pdf bestandVTAO_2019.pdf (662 kB)

ppt bestandVVP_VVP55+_AVP_SO-DKO_versieFEB2018.ppt (1.45 MB)

pdf bestandoef_verlof_TAO_2018_2019.pdf (21 kB)

 

 

Specifieke stelsels loopbaanonderbreking

ppt bestandCursus_SO_LBO_schoolsecretariaten.ppt (1.1 MB)  

Loopbaanonderbreking en zorgkrediet

pptx bestandLbo zorgkrediet 16-17.pptx (658 kB)  
Ziekteverlof
pdf bestandziekteverlof_en_anders_minder_werken_2020.pdf (3.29 MB)
 
 
Vaste benoeming in SO en BuSO pdf bestandVaste_benoeming_2019_2020_v3.pdf (1.14 MB)  
TBSOB, reaffectatie en wedertewerkstelling in het gewoon secundair onderwijs pdf bestandTBSOB_2018_2019_Schoolsecretariaten_pdf.pdf (1.27 MB) pdf bestandCursus_SO_TBSOB_Sec_2015-02.pdf (463 kB)
TBSOB, reaffectatie en wedertewerkstelling in het buitengewoon secundair onderwijs   pdf bestandCursus_SO_TBSOB_Sec_2015-02.pdf (463 kB)
TBSOB, reaffectatie en wedertewerkstelling in het Deeltijds Kunstonderwijs pdf bestandOSS_TBSOBDKO_april2019.pdf (227 kB)
pdf bestandOSS_oefTBSOB_zonder oplossingen_april2019.pdf (28 kB)

doc bestandtbsob, reaffectatie_wedertewerkstelling_DKO.doc (227 kB)

pdf bestandtbsob_RWT_DKO.pdf (344 kB)

Globale puntenenveloppe pptx bestandGPE_20192020.pptx (10.19 MB)

 

 

 

 

Globale puntenenveloppe voor het BuSO pdf bestandPP_glob_ptnenv_buso_1920.pdf (710 kB)

 

pdf bestandcursus_Glob_ptnenv_buso_1920.pdf (745 kB)

 

Ondersteunend personeel

pdf bestandondersteunend_personeel_2019_2020.pdf (850 kB)

doc bestandondersteunendpers_jan2018.doc (223 kB)

docx bestandtabel ambten van het ondersteunend personeel met salarisschaal.docx (23 kB)
 

Leerlingendossier, leerplicht, toelatingsvoorwaarden, problematische afwezigheden en studiebewijzen in het BuSO    
Stappen in de schoolloopbaan (SO) pptx bestandStappen_in_de_schoolloopbaan_zonderoef_121119.pptx (15.35 MB)  
Omkadering in het gewoon secundair onderwijs

pptx bestandcursus omkadering 2019-2020 met DB.pptx (13.16 MB)

pptx bestandcursus_omkadering_19-20_WS_Controle.pptx (742 kB)

 
Omkadering in het buitengewoon secundair onderwijs pdf bestandPP_omk_BuSO_1920.pdf (1.17 MB)

 

pdf bestandcursus_omk_BuSO_1920.pdf (1 MB)

Cumulatie in het SO ppt bestandCursus_SO_Cumulatie_2015-04.ppt (1.12 MB)

pdf bestandCursus_SO_Cumulatie_vanaf_01-09-2009.pdf (153 kB)

doc bestandCursus_SO_Oefeningen_cumulatie_oplossingen_school.doc (56 kB)

Cumulatie in het DKO ppt bestandCumulatie_DKO.ppt (721 kB) docx bestandCumulatie_DKO.docx (79 kB)
Bruto/netto salaris en speciale vergoedingen

ppt bestandCursus_SO_Schoolsecretariaten_wedde_2015.ppt (19.38 MB)

doc bestandCursus_SO_Schoolsecretariaten_werkbladen_SO_wedde_2013-2014.doc (30 kB)

pdf bestandCursus_SO_Bruto_Netto_salaris_2012.pdf (217 kB)

pdf bestandCursus_SO_Speciale_Vergoedingen_2012.pdf (90 kB)

Nuttige ervaring

ppt bestandPresentatie_Nuttige_ervaring_2016_2017_def.ppt (698 kB)

Oefeningen (ook meebrengen naar de les!)

Wordt bijgewerkt
Bekwaamheidsbewijzen in het gewoon SO

ppt bestandCursus_SO_Bekwaamheidsbewijzen_SO_2015.ppt (14.03 MB)

doc bestandCursus_SO_Oefeningen_bekwaamheidsbewijzen_2014-2015.doc (9.12 MB)

doc bestandCursus_SO_Bekwaamheidsbewijzen_2014-2015.doc (122 kB)
Bekwaamheidsbewijzen en nuttige ervaring in het BUSO    
Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het DKO   pdf bestandbekwaamheidsbewijzen_DKO.pdf (333 kB)
De administratieve verwerking van een arbeidsongeval en buitendienstongeval ppt bestandCursus_SO_Arbeidsongevallen_2012.ppt (1.78 MB) pdf bestandCursus_SO_Arbeidsongevallen_2012.pdf (256 kB)
Vervroegde uitstapregeling (TBS voorafgaand aan het rustpensioen) ppt bestandCursus_SO_Vervroegde_uitstapregeling_2012.ppt (690 kB)  
Pensioen ppt bestandCursus_SO_Pensioendossier_2012.ppt (821 kB)  
Indiensttreding en informatiekanalen ppt bestandCursus_SO_Indiensttreding_schooljaar_2014-2015.ppt (5.56 MB) website indiensttreding
Personeel ten laste van het werkingsbudget pdf bestandCursus_SO_PWB.pdf (222 kB)