Nieuwigheden schoolsecretariaten secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs schooljaar 2020-2021

Welkom bij de opleiding Nieuwigheden aan het begin van schooljaar 2020-2021. Op deze pagina vind je informatie terug over wijzigingen aan de onderwijsregelgeving die tijdens schooljaar 2020-2021 van belang zijn voor secretariaatsmedewerkers.

Je vindt er ingesproken presentaties en andere informatiebronnen terug. Je kunt alle materialen online raadplegen.

PERSONEEL

 

 
INSTELLINGEN & LEERLINGEN

 

 
 •  

  Coronamaatregelen

  • Door de enorme impact van de coronacrisis op de schoolorganisatie werden enkele maatregelen genomen met uitwerking op schooljaar 2020-2021.
   • Bekijk hier de toelichting voor secretariaatsmedewerkersbij deze onderwerpen

   1. Inschrijvingsrecht
   2. Huisonderwijs en examencommissie
   3. Tijdelijk verslag
   4. Attestwijzigingen
   5. Toelatingsvoorwaarden 1A – 1B

   • Meer informatie over het inschrijvingsrecht en de aanmeldingsprocedure vind je in de omzendbrieven
   BaO/2012/01 en
   SO/2012/01.

   • Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je in de omzendbrief die alle dringende en tijdelijke maatregelen bundelt die genomen werden naar aanleiding van de coronacrisis SO/2020/01.

 •  

  Zorgtijdgarantie

  • De ondersteuningsnetwerken hebben sinds het schooljaar 2018-2019 een gegarandeerde omkadering. Tegelijk stijgt het aantal ondersteuningsvragen sinds de start van het ondersteuningsmodel. Er is dus meer ondersteuningstijd nodig. Daarom verhoogt de gegarandeerde omkadering vanaf het schooljaar 2020-2021:

   ⚬ Voor het basisonderwijs tot 18.974 lestijden en 17.845 uren
   ⚬ Voor het secundair onderwijs tot 10.761 lesuren en 3.614 uren

   De werkingsmiddelen evolueren mee met de omkadering. 30 miljoen euro aan bijkomende investeringen bieden de kans om extra ondersteuners in te zetten die:

   ⚬ leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen ondersteunen, of
   ⚬ leerkracht of schoolteam kunnen helpen en begeleiden.

   Klik hier voor de toeliching voor secretariaatsmedewerkers

 •  

  Duaal lesgeven

  • Op 1 september 2020 start een twee jaar durend proefproject rond duaal lesgeven in het voltijds gewoon secundair onderwijs: een nieuw concept waarbij een werknemer van een bedrijf deeltijds een lesopdracht kan opnemen in een secundaire school.

   Als je school een vacature heeft die ze niet kan invullen via een reguliere statutaire aanstelling, kan ze beroep doen op een werknemer die aan de slag is in een bedrijf. School en bedrijf moeten daarvoor tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2022 een dienstverleningsovereenkomst afsluiten. Het personeelslid behoudt zijn salaris in zijn bedrijf en de school kent aan het bedrijf een financiële vergoeding toe via omzetting van uren-leraar in een krediet. Als het personeelslid nog geen bewijs van pedagogische bekwaamheid heeft, krijgt hij een verkorte educatieve opleiding op maat in samenwerking met de lerarenopleiding van een hogeschool of universiteit.

   Klik hier voor de toelichting voor secretariaatsmedewerkers

 •  

  Wijzigingen in de programmatieregels

 •  

  Overzitten met een A-attest

  • Vanaf vorig schooljaar (2019-2020) kan een oriënteringsattest A in het eerste leerjaar A of B ook een uitsluiting bevatten in het 2de leerjaar A en/of B:

   ⚬ voor 1 of meer basisopties en/of
   ⚬ voor 1 of meer pakketten

   De delibererende klassenraad moet in dat geval ook een bindend advies over overzitten formuleren. Het B-attest moet in de hogere leerjaren ook een bindend advies over overzitten bevatten.

   Scholen konden in het schooljaar 2019-2020 de organisatie van hun leerlingenevaluatie aanpassen door de coronacrisis. Dat houdt ook in dat er nog mag overgestapt worden op het systeem van graadevaluatie of van overgaan met tekorten. Beide zijn vormen van flexibele trajecten.

   Klik hier voor de toelichting voor secretariaatsmedewerkers

 •  

  Andere kleine maatregelen

Jouw mening

Ieder schooljaar zijn we benieuwd naar wat je van onze opleidingen vindt, maar je snapt: dit keer toch nét iets meer.

Help de AGODI-academie het opleidingsaanbod voor schoolsecretariaten te verbeteren. Vul het evaluatieformulier in.