LOP - Study Visit over de LOP's (lokale overlegplatformen)

Study Visit over de LOP’s (lokale overlegplatformen)


In de week van 17 maart organiseren EPOS (Europese Programma’s voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking), het Departement Onderwijs en Vorming en AgODi een study visit met als thema: ’Equal opportunities in education through policy and consultation with local stakeholders’. De voertaal is Engels. Epos en het Departement O&V staan in voor het logistieke aspect en AgODi tekende voor de inhoudelijke uitwerking van het grootste deel van het programma.

We onthalen deelnemers uit acht landen met diverse professionele achtergronden: een leidinggevende van het departement Onderwijs uit Polen, een gezondheidsspecialist uit Groot-Brittannië, een leerlingenbegeleider uit Denemarken, een schooldirecteur/lerarenopleider uit Bulgarije, een schooldirecteur uit Hongarije, een wetenschappelijk onderzoeker uit Kroatië, een lerarenopleider uit Duitsland en een adjunct-directeur van een school in Malta.

De uitvalsbasis voor de eerste vier dagen is Gent. De eerste dag staat in het teken van kennismaking. De deelnemers krijgen informatie over het programma en het onderwijssysteem in Vlaanderen. In de namiddag zoomen we in op gelijke onderwijskansen en de werking van de LOP’s. De deelnemers leren ook elkaar kennen en hebben allemaal een korte presentatie voorbereid.

Dinsdagvoormiddag maken de deelnemers kennis met het LOP Gent basisonderwijs. Jean-Pierre Verhaeghe, de LOP-voorzitter, geeft een toelichting over het basisonderwijs in Gent. Ook de inspanningen om te komen tot sociale mix en een goede afstemming van vraag en aanbod naar onderwijs komen aan bod. Dinsdagnamiddag volgt de kennismaking met het LOP Gent secundair onderwijs. Daarbij wordt vooral de OKAN-kaart (onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers) getrokken. De deelnemers bezoeken enkele OKAN-klassen (VISO) en gaan in gesprek met de begeleiders. Ook de verdere opvolging van voormalige OKAN-leerlingen komt aan bod. Deze goed gevulde dag wordt afgesloten met een officiële ontvangst op het stadhuis van Gent.

Woensdagmorgen neemt het gezelschap de trein naar Lokeren. In Lokeren ontmoeten ze o.m. leerlingen in een secundaire school. De school onderneemt zelf acties rond gelijke onderwijskansen (beter gekend als het Chill’lop-project). De deelnemers ontmoeten de LOP-voorzitters en enkele stakeholders. Hier richt de aandacht zich o.m. op de mogelijkheden om iets te doen rond desegregatie in een kleine stad. Het is de bedoeling dat de deelnemers ook met elkaar ervaringen uitwisselen. Ze krijgen daarvoor ruim de gelegenheid in Lokeren.

Op dag vier brengen de deelnemers een bezoek aan een basisschool in Sint-Niklaas. Tal van initiatieven komen daar aan bod: kleuterparticipatie, onthaal van Roma-kinderen … De deelnemers wonen het slot van een samenkomst van het dagelijks bestuur van het LOP basisonderwijs bij en worden ontvangen in het stadhuis. Op donderdagnamiddag verhuizen de deelnemers naar Brussel.

Op de laatste dag van de study visit ontvangen we de deelnemers op het ministerie van Onderwijs en Vorming. Ze krijgen er een toelichting over enkele andere initiatieven van AgODi ,zoals DISCIMUS, JoJo/VeVe (Scholen voor Jongeren, Jongeren voor Scholen en Verkeersveiligheid) en kleuterparticipatie. De deelnemers lunchen er met de heer Guy Janssens, de administrateur-generaal van AgODi.

Traditioneel wordt een study visit afgesloten met het finaliseren van een groepsrapport.


LOP Study Visit Week Overview: pdf bestandLOP_Study_Visit_Week_overview-march_17th_to-march_21th.pdf (281 kB)

 

Sfeerbeelden

Bekijk hier de sfeerbeelden