Opvang en onderwijs voor vluchtelingen - Uitwisselingsmoment op vrijdag 3 mei 2019

Op vrijdag 3 mei 2019 ging het uitwisselingsmoment over vluchtelingen en onderwijs door. Tijdens dit uitwisselingsmoment leerde de onderwijssector de logica waarbinnen de opvanginitiatieven opereren kennen, en de opvangsector de logica waarbinnen het onderwijs functioneert.

Het uitwisselingsmoment bestond uit 2 delen. Naast een plenair gedeelte gingen we in diverse thematische sessies dieper in op verschillende thema’s over vluchtelingen en onderwijs. Op deze pagina vind je de verschillende presentaties terug.

Presentaties plenair gedeelte

- Het opvangperspectief (Evert Jan Witteveen/Fedasil)

pptx bestandHetOpvangperspectief.pptx (1020 kB)

- Het onderwijsperspectief (Aron De Hondt/AHOVOKS; Peter Bex/AGODI)

pptx bestandHetOnderwijsperspectief.pptx (1.91 MB)

- Conclusies uit de strategische verkenning rond vluchtelingen en onderwijs (Marleen Colpin/VLOR)

pptx bestandConclusiesStrategischeVerkenningVluchtelingenOnderwijs.pptx (14.11 MB)

- Aandachtspunten vanuit het Kinderrechtencommissariaat (Jean Pierre Verhaeghe/Kinderrechtencommissariaat)

ppt bestandAandachtspuntenVanuitHetKinderrechtencommissariaat.ppt (1.31 MB)

Presentaties thematische sessies

- De erkenning van buitenlandse diploma's bij vluchtelingen (Nele Breuls, Dominique Van der Velpen en Pieter Baeten/AHOVOKS)

pptx bestandDe erkenning van buitenlandse diploma's bij vluchtelingen.pptx (1.73 MB)

- (Taal)krachtige praktijken voor vluchtelingen/nieuwkomers op school en daarbuiten (Pandora Versteden/KU Leuven - Centrum voor Taal en Onderwijs)

pdf bestand(Taal)krachtige praktijken voor vluchtelingen-nieuwkomers op school en daarbuiten.pdf (2.98 MB)

- Toelichting bij de conclusies uit het rapport rond de monitoring van de vervolgschoolcoaches (Vinciane Vanderheyde/Onderwijs)

pdf bestandToelichtingRapportRondMonitoringVervolgschoolcoaches.pdf (560 kB)

- Onderwijs binnen het inburgeringstraject (Aïchi Madih en Achmed El Mouden/Agentschap Integratie en Inburgering)

pdf bestandOnderwijsbinnenhetinburgeringstraject.pdf (1.73 MB)

- Werken met ouders van jonge kinderen. Een warme overgang als vertrekpunt voor kwaliteitsvolle kleuterparticipatie (Sara De Meerleer/AGODI en Kathy Jacobs (Kind en Gezin)

pptx bestandWerken met ouders van jonge kinderen.pptx (6.38 MB)