LOP - Omgaan met super-diversiteit

De LOP’s van Vlaams-Brabant organiseerden op 27 november 2014 i.s.m. AgODi een studiedag over ‘omgaan met super-diversiteit’. Ruim 100 deelnemers schreven zich daarvoor in.
 

Vijf experten gaven hun visie op het thema:

 

Wat hebben de deelnemers onthouden en wat nemen ze mee naar hun werkplek?

 • 'De leerkracht doet ertoe! Op alle vlakken, maar vooral als mens …'
 • 'De leraar is een toegangspoort tot ….. geen poortwachter!'
 • 'Elke leerling is als een ster, om die te doen schitteren moet men hem/haar aanvaarden en respecteren voor hoe ze zijn, in hun geloven, positief aanmoedigen en op zoek gaan naar hun kwaliteiten.'
 • We moeten leren om niet in hokjes te leven: wereldbeelden begrijpen en respecteren. Dit maakt het makkelijker om tot oplossingen te komen.'
 • 'Taal leren is als leren fietsen: de eerste voorwaarde is een veilige situatie creëren.'
 • 'Meertaligheid in onderwijs kan kansen creëren en zorgt voor welbevinden op school.'
 • 'De basis van alles: vertrouwensbanden versterken!'
 • 'Onze ‘autistische’ maatschappij: hoe ruimdenkend we ook pretenderen te zijn, toch zitten we vast in onze structuur, ons wereldbeeld en hebben we onbewust massa’s vooroordelen.'
 •  'Kinderen hebben geen behoefte aan kant en klare antwoorden, maar dat je mee op zoek gaat naar manieren om de verschillende werelden te verbinden.'
 • 'Ik onthoud: het kind staat centraal! Luister meer naar kinderen.'
 • 'Je kan leren van armoede, als je ervoor openstaat.'