Hoe werken LOP's mee aan gekwalificeerde uitstroom

Op vrijdag 16 december 2016 organiseert het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) een studiedag voor LOP-voorzitters, LOP-deskundigen, LOP-leden, medewerkers van verschillende beleidsdomeinen en andere geïnteresseerden in het Ellipsgebouw (Brussel). Deze studiedag komt er op vraag van de gemandateerde LOP-voorzitters.

Het is voor AgODi een gelegenheid om de intense samenwerking (binnen en buiten het beleidsdomein Onderwijs en Vorming) rond het werken aan gekwalificeerde uitstroom in de verf te zetten.

Verwacht je aan boeiende gastsprekers en een hele resem getuigenissen vanuit concrete ervaringen in de LOP’s.

De belangrijkste doelstellingen van de studiedag zijn:

  • Tonen dat de Lokale overlegplatforms voor gelijke onderwijskansen (LOP’s) actief meewerken aan meer gekwalificeerde uitstroom en praktijkvoorbeelden daarvan breed ontsluiten.
  • De LOP’s verder informeren, enthousiasmeren en activeren rond de uitdagingen voor meer gekwalificeerde uitstroom.
  • Het capteren van (nieuwe) (beleids)signalen vanuit de deelnemers en de LOP’s betreffende gekwalificeerde uitstroom.

Contact: patrick.vanspauwen@ond.vlaanderen.be

 

Presentaties en evaluatie
 

Inleiding door Petrus Van den Cruyce (voorzitter LOP Brussel SO en dagvoorzitter van de studiedag)

pdf bestand01_Inleiding.pdf (347 kB)

Beleidsontwikkelingen met de link naar conceptnota 'Samen tegen schooluitval'
Gastspreker Sarah Neyts (Departement Onderwijs en Vorming -Beleidsthemabeheerder 'Samen tegen schooluitval')

pptx bestand02_Sarah_Neyts.pptx (550 kB)

LOP’s en gekwalificeerde uitstroom met o.m. een terugblik op de aandacht voor dit thema in de LOP’s en duiding bij de ondersteuning vanuit AgODi
Spreker Lies Zaenen (AgODi - LOP-deskundige van Genk BaO en Genk SO en voorzitter van de interne Werkgroep Leerrecht)

pptx bestand03_Lies_Zaenen.pptx (651 kB)

Praktijkvoorbeelden uit de LOP’s en de regio’s (ronde 1)
• Praktijkvoorbeeld 1

Ris-K: risicosituaties op school positief doen kantelen (Leuven)

pptx bestand04a_Ris_K_project.pptx (3.1 MB) 

pdf bestand04b_Ris_K_project_reacties_vragen.pdf (348 kB)

• Praktijkvoorbeeld 2
De tienerschool (Brussel)

pdf bestand05a_tienerschool_blauwdruk.pdf (380 kB)

pdf bestand05b_tienerschool_verslag.pdf (263 kB)

• Sessie 3
Het decretale kader van spijbelen en schoolverzuim

pptx bestand06a_decretaal_kader_spijbelen.pptx (847 kB)

pdf bestand06b_decretaal_kader_spijbelen_verslag.pdf (327 kB)

• Praktijkvoorbeeld 4
Vroegtijdig schoolverlaten voorkomen door acties en initiatieven vanaf de kleuterschool (Diest en Aarschot)

pdf bestand07a_Werkgroep_kleuterparticipatie_Aarschot.pdf (1.45 MB)

pdf bestand07b_Werkgroep_kleuterparticipatie_Aarschot_Diest.pdf (94 kB)


Praktijkvoorbeelden uit de LOP’s en de regio’s (ronde 2)
• Praktijkvoorbeeld 5

Instrumenten met impact op GOK, het voorkomen van schooluitval (Oostende en Gent)

pptx bestand08a_Oostende_Middelkerke.pptx (171 kB)

pptx bestand08b_Gent.pptx (239 kB)

• Praktijkvoorbeeld 6
Talenten laten landen (Beringen/Leopoldsburg)

pptx bestand09a_Beringen_Leopoldsburg.pptx (1.5 MB)

pdf bestand09b_Beringen_Leopoldsburg_verslag.pdf (106 kB)

• Praktijkvoorbeeld 7
Cool Down & All Hands Aboard please (Dendermonde)

pdf bestand10a_cooldown_dendermonde_presentatie.pdf (1.05 MB)

pdf bestand10b_cooldown_dendermonde_schema.pdf (86 kB)

pdf bestand10c_cooldown_dendermonde_verslag.pdf (340 kB)

• Praktijkvoorbeeld 8
Veilig verbinden, basis voor een schooleigen beleid tegen vroegtijdige schooluitval (Sint-Niklaas/Temse)

pptx bestand11a_Veilig_verbinden.pptx (17 MB)


Praktijkvoorbeelden uit de LOP’s en de regio’s (ronde 3)
• Praktijkvoorbeeld 9

Naar een verbindend en herstellend schoolklimaat: Samen definitieve uitsluitingen verminderen in Antwerpen (Antwerpen)

pptx bestand12a_Antwerpen_cijfers.pptx (100 kB)

pptx bestand12b_Antwerpen_onderzoek.pptx (1012 kB)

pptx bestand12c_Antwerpen_plan.pptx (7.78 MB)

pdf bestand12d_Naar_een_verbindend_en_herstellend_schoolklimaat_(Antwerpen).pdf (127 kB)

pdf bestand12e_Antwerpen_verslag.pdf (129 kB)

• Praktijkvoorbeeld 10
Stoppen met school: een zot idee? (Brugge/Blankenberge)

pptx bestand13_Brugge_Blankenberge.pptx (457 kB)

• Praktijkvoorbeeld 11
Aan de slag met spijbelrapporten (Sint-Niklaas/Temse)

pptx bestand14_Spijbelrapporten.pptx (865 kB)

• Praktijkvoorbeeld 12
Wat als … je toch nog een diploma wil behalen? (Regio Mechelen)

pptx bestand15a_Mechelen.pptx (1.53 MB)

pdf bestand15b_Mechelen_verslag.pdf (103 kB)


Slotwoord en slotbeschouwingen door Petrus Van den Cruyce (voorzitter LOP Brussel SO en dagvoorzitter van de studiedag) en Guy Janssens (Administrateur-generaal Agentschap voor onderwijsdiensten)

pdf bestand16_slotwoord_slotbeschouwingen.pdf (104 kB)


Evaluatie

pdf bestand17_evaluatie_studiedag.pdf (124 kB)

 


Wat komt er nog?
Een overzichtsdocument met een fiche per LOP. Wordt verwacht in maart ’17.

 

Sfeerbeelden
 

Bekijk hier de sfeerbeelden