LOP's - Overzicht evenementen

AGODI organiseert evenementen en studiedagen om lokale onderwijsplatforms te ondersteunen en te informeren. Hieronder vind je een overzicht.

Opvang en onderwijs voor vluchtelingen - Uitwisselingsmoment op vrijdag 14 februari 2020

Op vrijdag 14 mei 2020 ging het vierde uitwisselingsmoment over vluchtelingen en onderwijs door. Tijdens dit uitwisselingsmoment leerde de onderwijssector de logica waarbinnen de opvanginitiatieven opereren kennen, en de opvangsector de logica waarbinnen het onderwijs functioneert.

Het uitwisselingsmoment bestond uit plenaire sessies en diverse thematische sessies. Tijdens de thematische sessies gingen we dieper in op verschillende thema’s over vluchtelingen en onderwijs.

Studiedag: een LOP voor iedereen! - 9 december 2019

Op maandag 9 december 2019 organiseerde AGODI een studiedag voor LOP-voorzitters, LOP-deskundigen, LOP-leden, medewerkers van verschillende beleidsdomeinen, lokale besturen, lokale verenigingen en andere geïnteresseerden in het VAC Gent (aan het station Gent Sint-Pieters). Deze studiedag komt er op initiatief van de gemandateerde LOP-voorzitters. Verwacht je aan boeiende gastsprekers, tal van getuigenissen vanuit ervaringen in de LOP’s en inspirerende schoolbezoeken aan vijf Gentse basisscholen.

Bekijk hier de sfeerbeelden van de studiedag. 

Opvang en onderwijs voor vluchtelingen - Uitwisselingsmoment op vrijdag 16 maart 2018

Georganiseerd door AGODI, in samenwerking met o.m. Fedasil, AHOVOKS en het Departement Onderwijs en Vorming.
Op vrijdag 16 maart 2018 organiseerde AGODI voor de tweede keer een uitwisselingsmoment waarbij we de (onderwijs)noden van leerlingen uit het opvangnetwerk vanuit verschillende perspectieven bestuderen. Scholen en opvangcentra functioneren elk binnen hun eigen logica. Opzet van dit uitwisselingsmoment was dat de onderwijssector de logica waarbinnen de opvanginitiatieven opereren, leert kennen en de opvangsector de logica waarbinnen het onderwijsveld functioneert. Met dit uitwisselingsmoment wilden we bijdragen aan een beter begrip en samenwerking tussen de verschillende partners. Verschillende sprekers vertelden hoe zij lokaal de krachten bundelen en verschillen tussen de onderwijslogica en de opvanglogica proberen te overbruggen.

Programma van dit uitwisselingsmoment

Studiedag: Focus op VILVOORDE, onderwijsstad in beweging - 5 mei 2017

Het LOP Vilvoorde Basisonderwijs, het LOP Vilvoorde – Machelen – Grimbergen Secundair onderwijs, de stad Vilvoorde en het Agentschap voor Onderwijsdiensten ( AgODi ) organiseren samen een studiedag. Verwacht jou aan boeiende sprekers zoals burgemeester Hans Bonte en schepen van onderwijs en Vlaams parlementslid Jo De Ro. Verder: verrassende speeddates, werkwinkels (o.m. rond deradicalisering) en inspirerende schoolbezoeken (wel keuze uit 11 scholen). Met nog een leuke afsluiter op een unieke locatie aan het water. LOP-voorzitter Hubert Buys nodigt alle geïnteresseerden uit in zijn Vilvoorde.

Contact: patrick.vanspauwen@ond.vlaanderen.be

Bekijk hier de sfeerbeelden van de studiedag  

Studiedag: Hoe werken LOP's mee aan gekwalificeerde uitstroom - 16 dec 2016

Op vrijdag 16 december 2016 organiseert het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi ) een studiedag voor LOP-voorzitters, LOP-deskundigen, LOP-leden, medewerkers van verschillende beleidsdomeinen en andere geïnteresseerden in het Ellipsgebouw (Brussel). Deze studiedag komt er op vraag van de gemandateerde LOP-voorzitters.

Het is voor AgODi een gelegenheid om de intense samenwerking (binnen en buiten het beleidsdomein Onderwijs en Vorming) rond het werken aan gekwalificeerde uitstroom in de verf te zetten.

Verwacht je aan boeiende gastsprekers en een hele resem getuigenissen vanuit concrete ervaringen in de LOP’s.

De belangrijkste doelstellingen van de studiedag zijn:

  • Tonen dat de Lokale overlegplatforms voor gelijke onderwijskansen (LOP’s) actief meewerken aan meer gekwalificeerde uitstroom en praktijkvoorbeelden daarvan breed ontsluiten.
  • De LOP’s verder informeren, enthousiasmeren en activeren rond de uitdagingen voor meer gekwalificeerde uitstroom.
  • Het capteren van (nieuwe) (beleids)signalen vanuit de deelnemers en de LOP’s betreffende gekwalificeerde uitstroom.

Contact: patrick.vanspauwen@ond.vlaanderen.be

Bekijk hier de sfeerbeelden van de studiedag     Presentaties en evaluatie

Hoe gaan LOP’s aan de slag rond anderstalige nieuwkomers? - 26 apr 2016

Op vrijdag 29 april 2016 organiseerde AgODi een studiedag voor LOP-voorzitters, LOP-deskundigen, LOP-leden, medewerkers van verschillende beleidsdomeinen en andere geïnteresseerden in VAC Hasselt. Deze studiedag kwam er op vraag van de gemandateerde LOP-voorzitters.

Het was voor AgODi een gelegenheid om de intense samenwerking binnen en buiten het beleidsdomein Onderwijs en Vorming rond anderstalige nieuwkomers in de verf te zetten. Daarom kwamen ook heel wat gastsprekers en panelleden van andere beleidsdomeinen, lokale besturen …

Met de 150 deelnemers blikten we terug op hoe AgODi het werkveld ondersteunde bij de uitdagingen door de verhoogde instroom van asielzoekers. We zoomden daarbij in op diverse vormen van cocreatie bij de aanpak. Dat kwam o.m. aan bod in de keynote-lezing van Sara De Meerleer.

We toonden aan dat de lokale overlegplatforms voor gelijke onderwijskansen (LOP’s) heel actief zijn rond anderstalige nieuwkomers. Praktijkvoorbeelden daarvan werden ontsloten. We bezochten ook drie Hasseltse scholen met anderstalige nieuwkomers: BSGO! De Puzzel, KTA2 Villers en de Provinciale Handelsschool. Daarnaast stond een bezoek aan het opvangcentrum (Rode Kruis) van Houthalen-Helchteren op het programma.

Om de LOP’s verder te informeren, te enthousiasmeren en te activeren rond anderstalige nieuwkomers brachten we een praktijkverhaal van de LOP’s uit elke provincie.

Contact: patrick.vanspauwen@ond.vlaanderen.be

Bekijk hier de sfeerbeelden van de studiedag  -  Presentaties en evaluatie

Studiedag: Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? - 8 mei 2015

AGODI-evenement in 2015Op vrijdag 8 mei 2015 organiseerde het Agentschap voor Onderwijsdiensten ( AgODi ) een studiedag voor LOP-voorzitters, LOP-deskundigen, LOP-leden, medewerkers van verschillende beleidsdomeinen en andere geïnteresseerden in VAC Gent. Deze studiedag kwam er op initiatief van de gemandateerde LOP-voorzitters.

Presentaties        Sfeerbeelden

Omgaan met super-diversiteit - 27 nov 2014

De LOP’s van Vlaams-Brabant organiseerden op 27 november 2014 i.s.m. AgODi een studiedag over ‘omgaan met super-diversiteit’. Ruim 100 deelnemers schreven zich daarvoor in.

Lees meer

Super-diversiteit: hoe gaan LOP’s om met verruimde diversiteit? - 14 nov 2014

Op vrijdag 14 november 2014 organiseerde AgODi een studiedag voor LOP-voorzitters, LOP-deskundigen, medewerkers van AgODi en enkele genodigden in het Dirk Boutsgebouw (VAC Leuven) aan het station van Leuven. Deze studiedag kwam er op initiatief van de gemandateerde LOP-voorzitters.

Boeiende gastsprekers waren o.m. professor dr. Joke Vandenabeele (KU Leuven) en dr. Nick Schuermans (UA). Verder waren er doorleefde getuigenissen vanuit concrete ervaringen in de LOP’s van Vlaams-Brabant en Antwerpen en een interactieve werkwinkel rond 'maak het verschil op de speelplaats'. Ten slotte waren er nog inspirerende werkbezoeken aan enkele Leuvense initiatieven, zoals het Buddy-project en Leren Ondernemen.

Contactpersoon: Patrick Vanspauwen (tel: 02 553 04 03) of patrick.vanspauwen@ond.vlaanderen.be
 

Study Visit over de LOP’s - 17 mrt 2014

In de week van 17 maart organiseren EPOS (Europese Programma’s voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking), het Departement Onderwijs en Vorming en AgODi een study visit met als thema: 'Equal opportunities in education through policy and consultation with local stakeholders'. De voertaal is Engels. Epos en het Departement O&V staan in voor het logistieke aspect en AgODi tekende voor de inhoudelijke uitwerking van het grootste deel van het programma.

Lees meer      Sfeerbeelden

De LOP-voorzitters ontmoeten minister Pascal Smet

De minister blikt terug op deze legislatuur en ging in op alle vragen van de LOP-voorzitters. Eerder op de dag lunchten de LOP-voorzitters met de heer Guy Janssens, administrateur-generaal van AgODi.