Aanmeldingsprocedure organiseren: gewoon basisonderwijs

Als initiatiefnemer van een aanmeldingsprocedure voor de inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021 kies je ervoor om:
• gebruik te maken van een standaarddossier, of
• af te wijken van een standaarddossier.

Gebruik van een standaarddossier

AGODI stelt drie standaarddossiers ter beschikking waarvan initiatiefnemers gebruik kunnen maken:

 • standaarddossier A voor een individuele vestigingsplaats in het gewoon basisonderwijs volgens de ordeningscriteria:
  • afstand van het domicilieadres van de leerling tot de vestigingsplaats
  • toeval.

pdf bestandStandaarddossier A 2020-2021.pdf (231 kB)

 • standaarddossier B voor verschillende vestigingsplaatsen in het gewoon basisonderwijs volgens de ordeningscriteria:
  • rangorde van keuze
  • afstand van het domicilieadres van de leerling tot de vestigingsplaats
  • toeval.

pdf bestandStandaarddossier B 2020-2021.pdf (235 kB)

 • standaarddossier C voor verschillende vestigingsplaatsen in het gewoon basisonderwijs volgens de ordeningscriteria:
  • afstand van het domicilieadres van de leerling tot de vestigingsplaats
  • rangorde van keuze
  • toeval.

pdf bestandStandaarddossier C 2020-2021.pdf (266 kB)

Initiatiefnemers die gebruik maken van een standaarddossier, respecteren bij de organisatie van de aanmeldingsprocedure en de inschrijvingen alle bepalingen die het standaarddossier bevat.

 

Afwijken van een standaarddossier

Initiatiefnemers die voor de organisatie van een aanmeldingsprocedure andere decretale mogelijkheden willen benutten dan opgenomen in een van de standaarddossiers, kunnen afwijken van een standaarddossier. Die initiatiefnemers baseren hun aanmeldingsprocedure op één van de drie bovenstaande standaarddossiers en leggen, ten laatste op 15 november 2019,  een gemotiveerd voorstel tot afwijking(en) van een standaarddossier voor aan de Commissie inzake Leerlingenrechten (CLR). Zij gebruiken daarvoor het sjabloon voor afwijking(en) van een standaarddossier.

Een voorstel tot afwijking(en) kan betrekking hebben op elk van de punten in de standaarddossiers, uitgezonder punt 2 over de door de Vlaamse Regering bepaalde tijdslijn. 

De CLR toetst het gemotiveerde voorstel tot afwijking(en) van een standaarddossier aan het inschrijvingsrecht en keurt het, al dan niet, goed.

Met vragen over het voorleggen van een voorstel tot afwijking(en) van een standaarddossier aan de Commissie inzake Leerlingenrechten (CLR) kan je terecht bij het secretariaat van de CLR:commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be.

docx bestandSjabloon afwijken van standaarddossier 2020-2021.docx (2.1 MB)

 

Melding aan AGODI

Alle initiatiefnemers van een aanmeldingsprocedure voor het gewoon basisonderwijs, ongeacht of zij een standaarddossier zullen hanteren of willen afwijken van een standaarddossier, melden dat ten laatste op 15 november 2019 aan AGODI via het meldingsformulier.

Per aanmeldingsprocedure wordt één melding gedaan aan AGODI. De initiatiefnemer geeft het mandaat aan één contactpersoon. Het meldingsformulier wordt op dit moment voorbereid. Meer informatie over de manier waarop de melding aan AGODI moet worden bezorgd, lees je binnenkort.

Initiatiefnemers die willen afwijken van een standaarddossier leggen ook een voorstel tot afwijking voor aan de Commissie inzake Leerlingenrechten.

Vragen?

Met vragen over de nieuwe regelgeving kan u terecht bij inschrijvingsrecht.basisonderwijs@vlaanderen.be

 • Ingrid Hugelier
  02 553 93 83
 • Nikita Vos
  02 553 65 22

Met vragen over het voorleggen van een voorstel tot afwijking(en) van een standaarddossier aan de Commissie inzake Leerlingenrechten (CLR) kan u terecht bij het secretariaat van de CLR: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be