Inschrijvingsrecht: aanmeldingsprocedure organiseren

Op donderdag 13 november 2019 keurde het Vlaams parlement het voorstel van decreet houdende wijzigingen van diverse decreten voor het inschrijvingsrecht goed. De tekst van het decreet vind je hier.

Scholen kunnen de inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021 laten verlopen op basis van chronologie: wie eerst komt, eerst maalt. Scholen kunnen er ook voor kiezen om de inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021 te laten voorafgaan door een aanmeldingsprocedure. 

Scholen krijgen tot 15 december 2019 om te beslissen of ze aanmelden of niet.

Als een schoolbestuur, verscheidene schoolbesturen samen of een LOP met een aanmeldingsprocedure wil starten, dan moet eerst een voorstel van aanmeldingsprocedure ter toetsing worden voorgelegd aan de Commissie inzake Leerlingenrechten. Dat gebeurt uiterlijk op 15 december 2019.
De commissie toetst het voorstel van aanmeldingsprocedure aan de bepalingen inzake het recht op inschrijving en de aanmeldingsprocedures en aan de uitgangspunten van het inschrijvingsrecht.

Meer informatie over het indienen van een voorstel van aanmeldingsprocedure vind je op de website van de Commissie inzake Leerlingenrechten.

Informatie over de regelgeving vind je hier:

Vragen?