Inschrijvingsrecht: aanmeldingsprocedure organiseren

Hoe start je school een digitale aanmeldingsprocedure op?

Het initiatief om een digitale aanmeldingsprocedure te starten kan genomen worden door één schoolbestuur, meerdere schoolbesturen samen of een LOP. 


Als je school in LOP-gebied ligt, maak je over het gebruik van een nieuwe digitale aanmeldingsprocedure eerst afspraken in het LOP. Informeer andere scholen in je gemeente; misschien kan er gezamenlijk worden aangemeld. Gezamenlijk aanmelden heeft immers belangrijke voordelen.


Initiatiefnemers die een nieuwe digitale aanmeldingsprocedure willen opstarten, vinden hierover meer informatie op de website van de Commissie inzake Leerlingenrechten. 


Scholen die gebruik willen maken van een aanmeldingsprocedure voor de inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022 dienen uiterlijk op 17 januari 2021 een voorstel tot aanmeldingsprocedure in bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.