Inschrijvingsrecht: aanmeldingsprocedure organiseren

Aangepaste richtlijnen door corona

Door de coronamaatregelen is beslist dat scholen nog altijd gebruik kunnen maken van een aanmeldingsprocedure voor het schooljaar 2020-2021:

  • Scholen die willen, kunnen nog aansluiten bij een bestaande aanmeldingsprocedure. Zij melden dat aan de Commissie inzake Leerlingenrechten (CLR). Meer informatie over de procedure bij de CLR vind je op de website van de CLR.
  • Scholen die willen, kunnen zelf een nieuwe digitale aanmeldingsprocedure opstarten. Meer informatie over een nieuwe procedure vind je hieronder.
  • Een LOP,  een schoolbestuur of meerdere schoolbesturen samen kunnen voor de organisatie van de inschrijvingen voor een volgend schooljaar een aanmeldingsprocedure organiseren.

Je leest meer over de richtlijnen voor inschrijvingen door de coronamaatregelen op de website van Onderwijs en Vorming.

Hoe start je school een digitale aanmeldingsprocedure op?

Het initiatief om een digitale aanmeldingsprocedure te starten kan genomen worden door één schoolbestuur, meerdere schoolbesturen samen of een LOP. 
Als je school in LOP-gebied ligt, maak je over het gebruik van een nieuwe digitale aanmeldingsprocedure eerst afspraken in het LOP. Informeer andere scholen in je gemeente; misschien kan er gezamenlijk worden aangemeld. Gezamenlijk aanmelden heeft immers belangrijke voordelen.

Initiatiefnemers die een nieuwe digitale aanmeldingsprocedure willen opstarten, kunnen gebruikmaken van een standaarddossier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van de Commissie inzake Leerlingenrechten. Binnen het standaarddossier moet de initiatiefnemer een aantal verplichte keuzes maken.

Je mandateert daarnaast een contactpersoon om te fungeren als contactpersoon van de initiatiefnemer. Een model dat voor die mandatering gebruikt kan worden, vind je op de website van de Commissie inzake Leerlingenrechten. Dat model kan ook gebruikt worden om de samenwerkingsafspraken tussen schoolbesturen te formaliseren.

De contactpersoon meldt met behulp van onderstaande formulieren en via e-mail aan AGODI dat de initiatiefnemer voor de inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021 gebruik zal maken van een standaarddossier. De mailadressen vind je bij de contactgegevens op deze pagina; verdere instructies vind je in het formulier: