Huisonderwijs

Je kan voldoen aan de leerplicht door huisonderwijs te volgen. Huisonderwijs kan je zowel in individueel verband (thuis) als in collectief verband (privéschool) volgen.

Voor elk schooljaar dien je een verklaring huisonderwijs in bij de cel leerplichtcontrole van het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Je kan een controlebezoek krijgen van de onderwijsinspectie.

Meer informatie vind je op: http://onderwijs.vlaanderen.be/huisonderwijs-voor-leerplichtige-leerlingen.