Inschrijvingsrecht: informatie voor schoolsecretariaten- en administraties

Het inschrijvingsrecht zorgt ervoor dat ouders hun kinderen op een correcte manier kunnen inschrijven in een school. Het geeft rechtszekerheid aan leerlingen en ouders en aan schoolbesturen.

Scholen kunnen hun procedure om in te schrijven aanpassen aan hun eigen noden en aan de lokale context. Hoe ze dat kunnen,verschilt in belangrijke mate tussen scholen in het werkingsgebied van een lokaal overlegplatform (LOP) en scholen buiten zo'n LOP-werkingsgebied.

Gelijke onderwijskansen

Het inschrijvingsrecht is een onderdeel van het gelijke-onderwijskansenbeleid. Dit zijn de uitgangspunten:

  1. Optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen.
  2. Geen uitsluiting, segregatie en discriminatie.
  3. Sociale mix en cohesie.
  4. Gelijke onderwijs- en inschrijvingskansen van Nederlandstaligen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, en behoud van het Nederlandstalig karakter van het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd of gesubsidieerd onderwijs daar.

 

Hoe toepassen?

Overzicht van de regelgeving