Extra teldatum buitengewoon basisonderwijs

Extra teldatum buitengewoon basisonderwijs op 1 oktober 2020 

Scholen voor buitengewoon basisonderwijs die op de eerste schooldag van oktober 2020 een hoger aantal lestijden volgens de schalen en/of uren volgens de richtgetallen genereren dan op basis van de tellinggegevens op eerste schooldag van februari 2020 hertellen eenmalig op de eerste schooldag van oktober 2020.  

Zorg dat je je leerlingengegevens tijdig en correct uitwisselt via Discimus. Zo kan AGODI correct berekenen of jouw school in aanmerking komt voor de hertelling. Via Mijn Onderwijs kan je een rapport aanvragen met een overzicht van de uitgewisselde leerlingen. 

Je vindt meer informatie over de hertelling in de omzendbrief BaO/2020/01