WebEDISON - Disclaimer

Als u zich toegang verschaft tot het systeem of zich daarin handhaaft, wetende daartoe niet gerechtigd of onbevoegd te zijn, maakt u zich schuldig aan strafbare feiten overeenkomstig de wet van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit. In dat geval kunt u ook aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade. Hetzelfde geldt wanneer u uw toegangsbevoegdheid met bedrieglijk opzet of met de bedoeling te schaden overschrijdt.