WebEDISON - Handleiding - Terugzendingen afhalen

Afhankelijk van de ingestelde zoekcriteria krijg je een overzicht van de terugzendingen en de status waarin deze zich bevinden. Als je eerder meerdere mappensets hebt gedefinieerd, kan je hier op een eenvoudige manier van mappenset veranderen, zoniet een mappenset instellen.

De gegevens kunnen in een andere volgorde getoond worden door een- of tweemaal te klikken op een kolomhoofding.

In dit tabblad zie je enkel terugzendingen staan van de instellingen en soort (PER/LLN) waarvoor je rechten zijn toegekend. Als je enkel het recht Personeel hebt, dan ga je GEEN terugzendingen zien van Lerenden en omgekeerd.

Voor iedere zending die u doet voor 20u30, krijgt u tijdens de nachtverwerking twee terugzendingen met hetzelfde referentienr.

Een leesbare terugzending die in gewone tekst staat en die u kunt lezen in Kladblok of een andere teksteditor. Een gestructureerde terugzending die in codes staat en die bestemd is voor uw schoolpakket. De meeste grote schoolpakketten kunnen deze gestructureerde terugzending binnenhalen en verwerken. Het resultaat wordt dan getoond en eventueel werkt men met vinkjes of kleuren om aan te tonen dat de zending verwerkt of bevestigd is. Indien uw schoolpakket deze mogelijkheid biedt, is het best deze te gebruiken.

Edison-tabblad_terugzendingen_afhalen_versie_4

Volgende gegevens worden je getoond:

 • Edison-mappenIndien je meerdere mappensets hebt ingesteld, kan je hier gemakkelijk wisselen tussen de verschillende mappensets.
 • Edison-status
  • Af te halen
  • Afgehaald
 • Voor Edison beschikbaar op . . . tijdstip waarop de terugzending ter beschikking werd gesteld op de webEDISONserver.
 • Edison: Tekst: Instellinginstellingsnummer waarop de gegevens in de terugzending betrekking hebben.
 • Edison-referentienrreferentie-nummer van de zending (wanneer je dit veld aanklikt, krijg je de historiek van de betreffende zending). Hier vind je ook waar de terugzending werd opgeslagen en onder welke naam.
 • Edison-soort.gif
  • per (personeel)
  • lln (leerlingen)
 • Edison-verzonden_door hier staat de naam van de edisongebruiker die de zending heeft verstuurd.
 • Edison-laatst_afgehaald_door hier staat de naam van de edisongebruiker die de terugzending het laatst heeft afgehaald.

In dit tabblad kunt u:

 • Terugzendingen afhalen:

  • je kunt selectief te werk gaan door het selectievakje aan te vinken en vervolgens op de knop Edison-knop_selectie_afhalen te klikken. Terugzendingen die al afgehaald zijn, kan je opnieuw afhalen door deze aan te vinken.
  • je kunt ALLE zichtbare terugzendingen ophalen door op de knop Edison-knop_alles_afhalen te drukken. Opgepast: Ook de zichtbare terugzendingen die al zijn afgehaald worden dan opnieuw afgehaald!

   Wil je enkel de terugzendingen zien die nog niet zijn afgehaald, dan kan je dit instellen via zoekcriteria. Kies bij Status voor "Af te halen" en klik daarna op knop Edison-knop_zoek, dan worden enkel de af te halen terugzendingen getoond. Klik op de knop Edison-knop_alles_afhalen om deze allemaal af te halen.

De terugzendingen worden geplaatst in de map die ingesteld is in de op dit scherm geselecteerde mappenset. Klik op de referentie van de zending om te zien waar en onder welke naam de terugzending is opgeslagen.

De bestandsnaam van een terugzending wordt aangevuld met twee letters :

 • terugzendingen voor personeel  krijgen een bestandsnaam die begint met de letter "P"
 • terugzendingen voor leerlingen  krijgen een bestandsnaam die begint met de letter "L"
 • leesbare  terugzendingen krijgen een "L" als tweede letter van de bestandsnaam
 • gestructureerde  terugzendingen krijgen een "S" als tweede letter van de bestandsnaam

Voorbeelden :

 • gestructureerde terugzending personeel : "PS003010831.txt"
 • leesbare terugzending leerlingen : "LL003010832.txt"

   
 • Zien welke terugzendingen reeds werden afgehaald (status Afgehaald). Indien nodig kan je deze opnieuw afhalen door het selectievakje aan te vinken en op de knop Edison-knop_selectie_afhalen te drukken.

 

Gerelateerde veel voorkomende vragen: