WebEDISON - Handleiding - Rapporten

Nu verschijnt het tabblad Edison-tabje_overzicht_zendingen waarin je de gegevens terugvindt die je aan de hand van de ingestelde zoekcriteria hebt opgevraagd.

De gegevens kunnen in een andere volgorde getoond worden door een- of tweemaal te klikken op een kolomhoofding.

Edison-scherm_rapporten_versie4

Volgende gegevens worden getoond:

 • Edison-status
 • Fout in zending: de zending is structureel ongeldig.
 • Geldig: de zending is zonet verstuurd en geldig bevonden door centraal systeem maar nog niet verwerkt.
 • In verwerking: inhoudelijke verwerking moet nog gebeuren en terugzendingen moeten nog worden aangemaakt.
 • Afgemeld: er was een Fout in zending en je hebt deze fout afgemeld.
 • Terugzendingen af te halen: voor deze zending zijn er terugzendingen die je nog niet hebt afgehaald.
 • Terugzendingen afgehaald: voor deze zending heb je de terugzendingen al afgehaald.
 • Edisonmelding: verzonden op : datum en tijdstip waarop de zending werd verstuurd.
 • Edison: Tekst: Instelling : instellingsnummer waarop de gegevens in de zending betrekking hebben.
 • Edison-referentienr : referentie-nummer van de zending (wanneer je dit veld aanklikt, krijg je de historiek van de betreffende zending).
 • Edison-sporenslag : d.i. het aantal terugzendingen die voor de zending met dit referentienummer ter beschikking staan om afgehaald te worden.
 • Edison-soort.gif
 • PER. ADM (personeel)
 • I&L ADM (lerenden)
 • Edison-test : hier staat T ingevuld wanneer het om een testzending gaat, N indien het om een normale zending gaat.
 • Voor Edison: codepage : codepage waarin de zending werd opgemaakt.
 • Edison-verzonden_door : hier staat de naam van de edisongebruiker die de zending heeft verstuurd.
 • Edison-laatst_afgehaald_door : hier staat de naam van de edisongebruiker die het laatst de terugzending heeft afgehaald.

Krijg je in dit overzicht gegevens over de zendingen te zien dan vink je, in het selectievakje vooraan, de gewenste zending(en) aan.

Druk vervolgens op een van de twee knoppen:

 • Edison-knop_overzicht_rapport : wanneer je een eenvoudig overzicht van de zending verkiest. Volgende gegevens zijn opgenomen: instelling, referentie van de zending, huidige status, datum en tijd waarop de zending werd ontvangen, aanduiding T (testzending) of N (normale zending).
 • Edison-knop_detail_rapport : wanneer je de hele historiek van de geselecteerde zending(en) wilt bekijken. In het getoonde pdf-bestand vind je per pagina alle gegevens van elke geselecteerde zending.

Van zodra je op een van deze knoppen hebt geklikt, krijg je een venster BESTAND DOWNLOADEN met de vraag:
Wilt u dit bestand openen of opslaan?

Edison-venster_bestand_downloaden

Kies dan een van de volgende knoppen:

 • Edison-knop_openen : om het pdf-bestand zichtbaar te maken op het scherm. Je kan dit bestand na inzage uitdrukken en/of opslaan. Sluit het bestand op de gebruikelijke manier.
 • Edison-knop_opslaan : om het pdf-bestand meteen op te slaan.
 • Edison-knop_annuleren : om deze procedure van rapportering te stoppen.