WebEDISON - Mappen instellen

Indien je nog geen mappenset hebt gedefinieerd of de juiste staat er niet tussen, moet je eerst in het linkermenu naar Mappen instellen gaan. Daar kan je een bestaande mappenset wijzigen, verwijderen of een nieuwe toevoegen.

Bestaande mappenset wijzigen

Je kan een bestaande mappenset wijzigen door deze te selecteren en op de knop Edison-knop_wijzig te klikken.

Edison-scherm_mappenset_wijzigen_archiveren

Na de nodige aanpassingen, klik je op de knop Edison-knop_bewaar om deze te bewaren.

Meer info ivm pad op een Mac.

Nieuwe mappenset toevoegen

Je kan een nieuwe mappenset toevoegen door te klikken op Mappenset toevoegen in het linkermenu. Als je met meerdere mappensets gaat werken, kan je de mappenset die het meest voor jou van toepassing is als Default mappenset instellen. Zodoende wordt het wisselen tussen mappensets tot een minimum beperkt. Kies ook een duidelijke naam voor de mappenset: werk, thuis, vestigingsplaats, naam van de school, ... .

Edison-scherm_mappenset_toevoegen
Je kan kiezen wat er met het bestand gebeurt nadat het verzonden is:

  • Bestanden Niet verwijderen na verzenden. Het bestand blijft gewoon in de map voor zendingen staan. (Niet aanbevolen.)
  • Bestanden verwijderen na verzenden. Dit is een goede keuze wanneer je schoolpakket voor de archivering van de zendingen zorgt.
  • Bestanden archiveren. Dit betekent dat er een map archief wordt aangemaakt (onder de map voor zendingen) waarin het verstuurde bestand wordt geplaatst nadat het verzonden is. Het wordt wel verwijderd in de map voor zendingen. Aangewezen wanneer je schoolpakket geen backup maakt van de te versturen zending.

Na de nodige gegevens te hebben ingevuld, klik je op de knop Edison-knop_bewaar om deze te bewaren.

Meer info ivm pad op een Mac

Standaard staan de mappen in WebEDISON ingesteld c:\edison.win\tosend en c:\edison.win\receive. Als je met een Mac werkt, zal je dit pad moeten aanpassen. Het pad instellen voor Mac moet op de juiste manier ingegeven worden of je krijgt altijd melding dat de map niet bestaat. Best is dat je het volledig pad opgeeft, dus bvb. /naam van hardeschijf/edison.mac/tosend


Het gemakkelijkste is om via de Finder naar de map te gaan waar je de zendingen gaat zetten. Dan kan je via ctrl en op de map te klikken, kiezen voor Toon info.

Edison_Mac_toon_info.jpg


Daar kan je het path selecteren en kopieren via Command-C of icoontje voor het Mac command-c, Wijzig - Kopieer

Mac toon info path

Het stukje /volumes komt er automatisch bij als je meerdere harde schijven hebt. Daarna kan je dit plakken in de map van de zendingen (normaal wordt het driehoekje bij locatie omgevormd naar een / bij het plakken, anders moet u dit manueel aanpassen), voeg achteraan nog de map zelf bij vb /tosend in dit geval.

Edison_Mac_mappen_instellen_zendingen.jpg

Idem voor de map van de terugzendingen in dit geval /receive.

Mac mappens instellen terugzendingen

Opgelet: we merken bij sommige gebruikers dat als de mappen Edison worden geplaatst onder de mappen gebruikers of documenten, dat alhoewel bij Toon info locatie deze mappen nederlandstalig worden vermeld, je soms toch de engelstalige benamingen van de mappen moet gebruiken. Gebruikers is dan users, documenten is dan documents.
bvb /gebruikers/edisonhelpdesk/documenten/edison.mac/tosend werkt NIET, deze map kan hij NIET vinden. Als je daarentegen /users/edisonhelpdesk/documents/edison.mac/tosend gebruikt, dan werkt dit wel.

Voorbeelden Edison staat op Mac HD.

/macintosh hd/edison.mac/tosend
/volumes/macintosh hd/edison.web/tosend

Voorbeelden Edison staat op bureaublad voor gebruiker edisonhelpdesk of onder documenten.

Je zult i.p.v. edisonhelpdesk de naam van de gebruiker die aangemeld is op je computer moeten zetten.
/users/edisonhelpdesk/desktop/edison.mac/tosend
/users/edisonhelpdesk/Documents/EDISON.MAC/TOSEND