WebEDISON - Handleiding - Fouten afmelden

Hulp bij het tabblad Fouten afmelden

Je hebt een of meerdere zendingen via WebEDISON aangeboden, maar er werden structurele/technische fouten vastgesteld bv. : Referentienummer niet uniek, Verkeerde codepage, ...
In dit tabblad meld je deze fouten af om aan te geven dat je de foutmelding hebt opgemerkt. Dit doe je door de foutmeldingen te selecteren en op de knop Edison-knop_fouten_afmelden_0.gif te klikken. Hier kan je deze fouten echter NIET verbeteren. Daarvoor moet je de zending eerst corrigeren (eventueel met de hulp van de softwareleverancier) en opnieuw versturen.

De gegevens kunnen in een andere volgorde getoond worden door een- of tweemaal te klikken op een kolomhoofding.

Hou er rekening mee dat de ingestelde zoekcriteria ook hier actief zijn.

 

Edison-tabblad_fouten_afmelden_versie_4_0.gif

Volgende gegevens worden je getoond:

  • Edison-status : Fout in zending: de zending is structureel ongeldig.
  • Edisonmelding: verzonden op : datum en tijdstip waarop de zending werd verstuurd.
  • Edison: Tekst: Instelling : instellingsnummer waarop de gegevens in de zending betrekking hebben.
  • Edison-referentienr : referentie-nummer van de zending (wanneer je dit veld aanklikt, krijg je de historiek van de betreffende zending). 
  • Edison-soort.gif : per (personeel) / lln (lerenden)
  • Edison-test : hier staat T ingevuld wanneer het om een testzending gaat, N indien het om een normale zending gaat.
  • Voor Edison: codepage : codepage waarin de zending werd opgemaakt.
  • Edison-verzonden_door : is de edisongebruiker die de zending heeft verstuurd.