EDISON - Schoolautomatiseerders - Voorbeeld evaluatiescenario

Voorbeeld evaluatiescenario

Deze pagina beschrijft hoe een schoolsoftwarepakket zendtoelating kan verkrijgen voor de elektronische communicatie met het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI).
 

Zendtoelating

Om elektronisch te kunnen communiceren met het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) in het kader van de personeelsadministratie en van de lerendenadministratie moet een schoolsoftwarepakket voldoen aan een aantal technische en inhoudelijke vereisten. De uitgewisselde informatie is immers de basis voor het berekenen van de wedden van het onderwijspersoneel en de werkingstoelage van de onderwijsinstellingen. Het is dus van het grootste belang dat deze gegevens structureel en inhoudelijk correct zijn en veilig doorgestuurd worden.

Vandaar dat de softwarepakketten, die elektronisch informatie naar AGODI willen doorgeven, geëvalueerd worden. Het is pas na een gunstige evaluatie dat de officiële zendtoelating aan de softwareleverancier wordt toegekend.
 

Evaluatie: technisch

Het schoolsoftwarepakket moet in staat zijn om via webservices te communiceren met AGODI:

  • via de Edison-webservices voor personeelsadministratie

  • via de Discimus-webservices voor lerendenadminstratie

De technische documentatie van de webservices bevindt zich op een beveiligde portaal. De elektronische communicatie is beveiligd met een certificaat.
Voor beide types webservices is een testomgeving beschikbaar.

De toegang tot de technische documentatie en het certificaat kunnen aangevraagd worden via mail naar discimus@ond.vlaanderen.be .
 

Evaluatie: inhoudelijk

Personeelsadministratie

De evaluatie voor personeelsadministratie bestaat uit het correct doorsturen van een scenario met een vijftigtal fictieve gebeurtenissen die een aantal veel voorkomende situaties in een school/onderwijsinstelling weerspiegelen voor een vijftiental personeelsleden: opdrachten, dienstonderbrekingen, personalia, …

Er wordt een zendtoelating toegekend per onderwijsniveau : basisonderwijs, secundair onderwijs, buitengewoon secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, … Voor elk onderwijsniveau is een specifiek scenario voorzien.

Informatie over de structuur van de informatie, de codetabellen (vakken, ambten, dienstonderbrekingen,…), de toegelaten combinaties, … is beschikbaar op de downloadpagina personeel  van de AGODI website.

Voor meer details: contacteer de Edison helpdesk.


Lerendenadministratie

De evaluatie voor lerendenadministratie is aangepast aan het soort informatie dat het schoolsoftwarepakket wil uitwisselen (inschrijvingen, aan- en afwezigheden, studiebewijzen, …) en houdt er rekening mee of het schoolsoftwarepakket enkel informatie leest of ook wil schrijven en/of wijzigen.

De codetabellen voor lerendenadminstratie (administratieve groepen, vestigingsplaatsen, …) zijn beschikbaar op de downloadpagina lerenden van de AGODI website.

Voor meer informatie contacteer discimus@ond.vlaanderen.be.