EDISON - Schoolautomatiseerders - Download personeel

Basistabellen

Datum Basistabel Opmerking / wijziging
10/08/2020 txt bestand20200810 Scholen.txt (3.43 MB) txt bestand20200810 Scholen_wijz.txt (4 kB)
03/08/2020 txt bestand20200803 dienstonderbrekingen.txt (26 kB) txt bestand20200803 dienstonderbrekingen_wijz.txt (336 bytes)  Code 235 (Volledige loopbaanonderbreking voor corona-ouderschapsverlof) toegevoegd: geldig van 1 juli 2020 tot 30 september 2020, geldig in alle onderwijsniveaus waaronder de hogescholen (HS 411), persoonsgebonden dus opsturen met RL-2 .
27/07/2020 txt bestand20200727 Scholengemeenschappen.txt (145 kB) txt bestand20200727 Scholengemeenschappen_wijz.txt (2 kB)
22/07/2020 txt bestand20200722 ingerichte vakken.txt (2.59 MB) txt bestand20200722 ingerichte vakken_wijz.txt (7 kB) De omschrijving (ko_vak) van vakcode 356 is nu ‘toegepaste psychologie’. Rechtzetting van datum_begin_registratie en datum_einde_registratie bij combinaties van vakcode 187 (niet-confessionele zedenleer) in HS 321 OV 4 .
22/07/2020 txt bestand20200722 samenwerking_lidmaatschap.txt (495 kB) txt bestand20200722 samenwerking_lidmaatschap_wijz.txt (534 kB) Situatie op 22/07/2020. Lerarenplatform: vanaf schooljaar 2020-2021 enkel nog in basisonderwijs, ingangsdatum 1 september ipv 1 oktober.
22/07/2020 txt bestand20200722 vakcodes.txt (118 kB) txt bestand20200722 vakcodes_wijz.txt (310 bytes) De omschrijving (ko_vak) van vakcode 356 is nu ‘toegepaste psychologie’.
14/07/2020 txt bestand20200714 dienstonderbrekingen.txt (26 kB)

txt bestand20200714 dienstonderbrekingen_wijz.txt (497 bytes) Einddatum van DO 232 (Halftijdse LBO voor corona-ouderschapsverlof) en 233 (GLBO met 1/5de voor corona-ouderschapsverlof) is nu 30/09/2020.

07/07/2020 txt bestand20200707 CLIL_scholen.txt (13 kB) txt bestand20200707 CLIL_scholen_wijz.txt (994 bytes) Scholen die CLIL aanbieden (Content and Language Integrated Learning, bvb aardrijkskunde in het Frans) vanaf 01.09.2020 zijn toegevoegd.
02/07/2020 doc bestand20200702 combinatie2.doc (664 kB)

Alle combinaties met OOM-code 26 (niet ingevulde vervangingen) hebben nu einddatum 30.06.2020. De combinaties met OOM-code 25  (lerarenplatform) en met herwaardering 06 (vervanging lerarenplatform) in HS 311, 312 en 321 zijn niet meer geldig vanaf 01.09.2020.

30/06/2020 txt bestand20200629 foutcodes.txt (78 kB) txt bestand20200629 foutcodes_wijz.txt (769 bytes) Foutcodes bij opsturen 'voordelen van alle aard' zijn toegevoegd. Van toepassing vanaf 01/01/2021. Meer info volgt.
08/06/2020 txt bestand20200608 ingerichte ambten.txt (161 kB) txt bestand20200608 ingerichte ambten_wijz.txt (500 bytes) Ambtcode 98 (opsteller) in HS 316 (DKO) : datum_einde_registratie is nu 31/08/2018. Het ambt van opsteller is vanaf 01/09/2018 vervangen door dat van administratief medewerker.
02/06/2020 txt bestand20200602 nationaliteiten.txt (40 kB) txt bestand20200602 nationaliteiten_wijz.txt (237 bytes) Code 154 (Noord-Macedonische) is toegevoegd.
03/03/2020 txt bestand20200303 moduleEPD VWO.txt (252 kB) txt bestand20200303 moduleEPD VWO_wijz.txt (4 kB) Nieuwe/gewijzigde modules geldig vanaf 01.02.2020.
03/03/2020 txt bestand20200303 moduleEPD_opleiding VWO.txt (525 kB) txt bestand20200303 moduleEPD_opleiding VWO_wijz.txt (14 kB) Nieuwe/gewijzigde combinaties module-opleiding geldig vanaf 01.02.2020.
03/03/2020 txt bestand20200303 opleiding VWO.txt (80 kB)
 
txt bestand20200303 opleiding VWO_wijz.txt (1021 bytes) Nieuwe/gewijzigde opleidingen geldig vanaf 01.02.2020.
03/03/2020 txt bestand20200303 opleiding_studiegebied VWO.txt (119 kB)

txt bestand20200303 opleiding_studiegebied VWO_wijz.txt (1 kB) Nieuwe/gewijzigde combinaties opleiding-studiegebied geldig vanaf 01.02.2020.

03/03/2020 txt bestand20200303 zwevende moduleEPD VWO.txt (35 kB) txt bestand20200303 zwevende moduleEPD VWO_wijz.txt (366 bytes) Nieuwe modules geldig vanaf 01.02.2020.
05/09/2019 txt bestand20190904 ambtcodes.txt (42 kB) txt bestand20190904 ambtcodes_wijz.txt (763 bytes) Ambten 321 (adjunct directeur om hbo), 322 (adjunct directeur svwo (so)) en 323 (stafmedewerker) toegevoegd. Geldig vanaf 01/09/2019.
04/09/2019 xls bestand20190904 einddatum.xls (113 kB) Opmerking toegevoegd voor TBSOB: geen controle wanneer aantal uren TBSOB (veld 24 van RL-1) gelijk is aan aantal uren opdracht (veld 8 van RL-1).
21/11/2017 txt bestand20171121 studiegebied VWO.txt (8 kB) txt bestand20171121 studiegebied VWO_wijz.txt (229 bytes) Benaming studiegebied 39 gewijzigd (Bib-,archief documentatiekunde 31082017).
03/11/2014 txt bestand20141103 landcodes.txt (17 kB) txt bestand20141103 landcodes_wijz.txt (166 bytes). De begindatum van 153 "Kosovo" is gewijzigd.
13/08/2007 xls bestand20070813 Combinatietabel Landschap Basis.xls (35 kB) Combinaties met vakcode 897 (zorg+) toegevoegd.

Handleidingen en basisdocumenten

Datum Basisdocument Opmerking / wijziging
11/09/2019

pdf bestand20190911 Technische handleiding.pdf (1.23 MB)

doc bestand20190911 Technische handleiding.doc (1.18 MB)

De restricties van aanstellingscode 08 (overgangsmaatregel lector naar leraar SVWO) zijn aangepast (veld 2100-30, pag.71).
31/08/2015

secundair onderwijs uren die geen lesuren zijn

volwassenenonderwijs uren die geen lesuren zijn

deeltijds kunstonderwijs uren die geen lesuren zijn

Overzicht van uren die geen gewone lesuren zijn, mogelijke combinaties met vak en ATO, en een link naar de bijhorende wetgeving.

09/04/2003 doc bestand20030409 terugzending stamboeknummer.doc (42 kB) Opbouw van de terugzending stamboeknummer.
22/06/1999 doc bestand19990622 opbouw terugzending.doc (81 kB) Opbouw van de terugzendingen (algemeen).

Historiek en toelichtingen

Datum Historiek / toelichting Onderwerp
03/08/2020 xlsx bestanddownload personeel historiek.xlsx (56 kB) Historiek van belangrijke wijzigingen aan basistabellen en basisdocumenten. In dit excel-bestand kan u zoeken, sorteren, filteren,...
03/08/2020 pdf bestand2020803 toelichting dienstonderbrekingen.pdf (1.46 MB) Bijkomende informatie over dienstonderbrekingen : reglementering, bereik, wie kan ze nemen, is ze bezoldigd, telt ze mee voor anciënniteit, geldigheidsduur, ...
Belangrijk: deze documenten zijn bedoeld als technische documentatie en achtergrondinformatie voor softwareleveranciers.  Ze worden meestal opgesteld voor nieuwe dienstonderbrekingen maar worden verder niet systematisch actueel gehouden bij wijzigingen. De EDISON helpdesk kan hierover ook geen ondersteuning bieden. Voor de scholen en de schoolsecretariaten zijn de decreten, besluiten en omzendbrieven de eerste informatiebron. Deze worden wel up-to-date gehouden en er zijn contactgegevens vermeld waar men met vragen terecht kan.
31/08/2015 pdf bestand20140605 Professionaliseringstraject TBSOB CVOs HS417.pdf (38 kB) Bijkomende informatie over TBSOB professionaliseringstraject in HS 417 : reglementering, omschrijving, impact op bezoldiging, aanduiding in RL-1.
04/05/2011 Hoger onderwijs : Veel gestelde vragen EPD Thema's in verband met het EPD, een aanvulling op of verduidelijking van de technische handleidingen.