EDISON - Schoolautomatiseerders - Download personeel

Gebruik onze data

Wil je onze REST API gebruiken? Ontdek de webservices op het API Portaal Onderwijs & Vorming, vraag je API key aan en raadpleeg de meest recente gegevens over instellingen en onderwijsaanbod.
 

Basistabellen

Datum Basistabel Opmerking / wijziging
22/06/2021 txt bestand20210622 dienstonderbrekingen.txt (27 kB) txt bestand20210622 dienstonderbrekingen_wijz.txt (313 bytes)  DO 150 (Verlenging bevallingsverlof 1 dag) heeft nu einddatum 04.01.2022 .
21/06/2021 txt bestand20210621 samenwerking_lidmaatschap.txt (497 kB)

txt bestand20210621 samenwerking_lidmaatschap_wijz.txt (3 kB)  Situatie op 21/06/2021. Lerarenplatform: vanaf schooljaar 2020-2021 enkel nog in basisonderwijs, ingangsdatum 1 september ipv 1 oktober.

21/06/2021 txt bestand20210621 Scholen.txt (3.41 MB) txt bestand20210621 Scholen_wijz.txt (6 kB)
14/06/2021 txt bestand20210614 CLIL_scholen.txt (15 kB) txt bestand20210614 CLIL_scholen_wijz.txt (1 kB) Scholen die CLIL aanbieden (Content and Language Integrated Learning, bvb aardrijkskunde in het Frans) vanaf 01.09.2021 zijn toegevoegd.
14/06/2021 txt bestand20210614 Scholengemeenschappen.txt (139 kB) txt bestand20210614 Scholengemeenschappen_wijz.txt (2 kB)
20/05/2021 doc bestand20210520 combinatie2.doc (730 kB) Nieuwe combinaties met OOM-code 34 EVC (Elders verworven competenties) toegevoegd: nrs 133 tem 151 , geldig vanaf 01.09.2021 .
12/05/2021 txt bestand20210512 moduleEPD VWO.txt (276 kB) txt bestand20210512 moduleEPD VWO_wijz.txt (4 kB)  Aanvulling nieuwe modules geldig vanaf 01.02.2021.
12/05/2021 txt bestand20210512 moduleEPD_opleiding VWO.txt (577 kB) txt bestand20210512 moduleEPD_opleiding VWO_wijz.txt (12 kB) Nieuwe/gewijzigde combinaties module-opleiding geldig vanaf 01.02.2021.
12/05/2021 txt bestand20210512 opleiding VWO.txt (84 kB) txt bestand20210512 opleiding VWO_wijz.txt (2 kB) Nieuwe/gewijzigde opleidingen geldig vanaf 01.02.2021.
12/05/2021 txt bestand20210512 opleiding_studiegebied VWO.txt (125 kB) txt bestand20210512 opleiding_studiegebied VWO_wijz.txt (3 kB)  Nieuwe/gewijzigde combinaties opleiding-studiegebied geldig vanaf 01.02.2021.
15/03/2021 txt bestand20210315 nationaliteiten.txt (40 kB) txt bestand20210315 nationaliteiten_wijz.txt (217 bytes) Bij nationaliteitscode 112 (Britse) is EEG_LIDMAATSCHAP = "N".
22/02/2021 txt bestand20210222 foutcodes.txt (79 kB) txt bestand20210222 foutcodes_wijz.txt (171 bytes) Nieuwe foutcode 4120160 Combinatie AAN/OOM foutief. Meer info volgt.
03/11/2020 txt bestand20201103 ingerichte vakken.txt (2.63 MB)

txt bestand20201103 ingerichte vakken_wijz.txt (42 kB)  Nieuwe combinaties van ambt 7 (leraar) met graad H in HS 311 toegevoegd.

24/08/2020 txt bestand20200824 zwevende moduleEPD VWO.txt (36 kB) txt bestand20200824 zwevende moduleEPD VWO_wijz.txt (929 bytes)  Nieuwe zwevende modules geldig vanaf 01.09.2020.
22/07/2020 txt bestand20200722 vakcodes.txt (118 kB) txt bestand20200722 vakcodes_wijz.txt (310 bytes) De omschrijving (ko_vak) van vakcode 356 is nu ‘toegepaste psychologie’.
08/06/2020 txt bestand20200608 ingerichte ambten.txt (161 kB) txt bestand20200608 ingerichte ambten_wijz.txt (500 bytes) Ambtcode 98 (opsteller) in HS 316 (DKO) : datum_einde_registratie is nu 31/08/2018. Het ambt van opsteller is vanaf 01/09/2018 vervangen door dat van administratief medewerker.
05/09/2019 txt bestand20190904 ambtcodes.txt (42 kB) txt bestand20190904 ambtcodes_wijz.txt (763 bytes) Ambten 321 (adjunct directeur om hbo), 322 (adjunct directeur svwo (so)) en 323 (stafmedewerker) toegevoegd. Geldig vanaf 01/09/2019.
04/09/2019 xls bestand20190904 einddatum.xls (113 kB) Opmerking toegevoegd voor TBSOB: geen controle wanneer aantal uren TBSOB (veld 24 van RL-1) gelijk is aan aantal uren opdracht (veld 8 van RL-1).
21/11/2017 txt bestand20171121 studiegebied VWO.txt (8 kB) txt bestand20171121 studiegebied VWO_wijz.txt (229 bytes) Benaming studiegebied 39 gewijzigd (Bib-,archief documentatiekunde 31082017).
03/11/2014 txt bestand20141103 landcodes.txt (17 kB) txt bestand20141103 landcodes_wijz.txt (166 bytes). De begindatum van 153 "Kosovo" is gewijzigd.
13/08/2007 xls bestand20070813 Combinatietabel Landschap Basis.xls (35 kB) Combinaties met vakcode 897 (zorg+) toegevoegd.

Handleidingen en basisdocumenten

Datum Basisdocument Opmerking / wijziging
07/06/2021

pdf bestand20210607 Technische handleiding.pdf (1.37 MB)

doc bestand20210607 Technische handleiding.doc (1.3 MB)

Aanpassingen RL-2 voor bevallingsrust: insturen van vermoedelijke bevallingsdatum wordt altijd verplicht / nieuw veld in de RL-2 “Prestatie op effectieve  bevallingsdatum” dat aangeeft of het personeelslid nog prestaties heeft geleverd op de dag van de effectieve bevalling. 
31/08/2015

secundair onderwijs uren die geen lesuren zijn

volwassenenonderwijs uren die geen lesuren zijn

deeltijds kunstonderwijs uren die geen lesuren zijn

Overzicht van uren die geen gewone lesuren zijn, mogelijke combinaties met vak en ATO, en een link naar de bijhorende wetgeving.

09/04/2003 doc bestand20030409 terugzending stamboeknummer.doc (42 kB) Opbouw van de terugzending stamboeknummer.
22/06/1999 doc bestand19990622 opbouw terugzending.doc (81 kB) Opbouw van de terugzendingen (algemeen).

Historiek en toelichtingen

Datum Historiek / toelichting Onderwerp
22/06/2021 xlsx bestanddownload personeel historiek.xlsx (59 kB) Historiek van belangrijke wijzigingen aan basistabellen en basisdocumenten. In dit excel-bestand kan u zoeken, sorteren, filteren,...
02/12/2020 docx bestandInstructie_Handleiding_Voordelen alle aard.docx (134 kB) Instructies voor de zendingen voordelen alle aard (VAA).
22/02/2021 pdf bestand20210222 toelichting dienstonderbrekingen.pdf (2.16 MB) Bijkomende informatie over dienstonderbrekingen : reglementering, bereik, wie kan ze nemen, is ze bezoldigd, telt ze mee voor anciënniteit, geldigheidsduur, ...
Belangrijk: deze documenten zijn bedoeld als technische documentatie en achtergrondinformatie voor softwareleveranciers.  Ze worden meestal opgesteld voor nieuwe dienstonderbrekingen maar worden verder niet systematisch actueel gehouden bij wijzigingen. De EDISON helpdesk kan hierover ook geen ondersteuning bieden. Voor de scholen en de schoolsecretariaten zijn de decreten, besluiten en omzendbrieven de eerste informatiebron. Deze worden wel up-to-date gehouden en er zijn contactgegevens vermeld waar men met vragen terecht kan.
31/08/2015 pdf bestand20140605 Professionaliseringstraject TBSOB CVOs HS417.pdf (38 kB) Bijkomende informatie over TBSOB professionaliseringstraject in HS 417 : reglementering, omschrijving, impact op bezoldiging, aanduiding in RL-1.
04/05/2011 Hoger onderwijs : Veel gestelde vragen EPD Thema's in verband met het EPD, een aanvulling op of verduidelijking van de technische handleidingen.