EDISON - Schoolautomatiseerders - Download personeel

Basistabellen

Datum Basistabel Opmerking / wijziging
13/01/2020 txt bestand20200113 Scholen.txt (3.41 MB) txt bestand20200113 Scholen_wijz.txt (16 kB)
13/01/2020 txt bestand20200113 Scholengemeenschappen.txt (145 kB) txt bestand20200113 Scholengemeenschappen_wijz.txt (1 kB)
09/01/20120 txt bestand20200109 ingerichte vakken.txt (2.57 MB) txt bestand20200109 ingerichte vakken_wijz.txt (766 bytes)  Enkel voor DKO (HS 316): vak 1502 (compositie dj) is nu ook ingericht in 2de en 3de graad, vak 1753 (atelier: musical) is nu ook ingericht in 2de graad.
11/12/2019 txt bestand20191211 ingerichte vakken.txt (2.6 MB) txt bestand20191211 ingerichte vakken_wijz.txt (453 bytes) Voor ingericht vak 1744 trajectbegeleiding duaal: combinatie met ambt 7 (leraar) in HS 321 uren geen lesuren aangepast naar J.
11/12/2019 txt bestand20191211 vakcodes.txt (118 kB) txt bestand20191211 vakcodes_wijz.txt (221 bytes) Vakcode 1482 (begeleidingspraktijk: jazz-pop-rock: slagwerk) is opnieuw toegevoegd. Enkel voor leerlingenadministratie.
07/10/2019 txt bestand20191007 CLIL_scholen.txt (13 kB) txt bestand20191007 CLIL_scholen_wijz.txt (150 bytes) Instelling 127159 toegevoegd.
23/09/2019 txt bestand20190923 ingerichte ambten.txt (162 kB) txt bestand20190923 ingerichte ambten_wijz.txt (521 bytes) Ambt 235 leermeester cultuurbeschouwing is verwijderd.
10/09/2019 txt bestand20190910 foutcodes.txt (77 kB) txt bestand20190910 foutcodes_wijz.txt (197 bytes)   Foutcode 4120159 (combinatie ATO/AANSTELLINGSCODE foutief) toegevoegd.
10/09/2019 txt bestand20190910 moduleEPD VWO.txt (251 kB) txt bestand20190910 moduleEPD VWO_wijz.txt (7 kB)   Nieuwe modules geldig vanaf 01.09.2019 .
10/09/2019 txt bestand20190910 moduleEPD_opleiding VWO.txt (523 kB) txt bestand20190910 moduleEPD_opleiding VWO_wijz.txt (11 kB)   Nieuwe/gewijzigde combinaties module-opleiding  geldig vanaf 01.09.2019 .
10/09/2019 txt bestand20190910 opleiding VWO.txt (80 kB) txt bestand20190910 opleiding VWO_wijz.txt (11 kB)   Nieuwe opleidingen geldig vanaf 01.09.2019 . Opleidingen in HS 417 kregen einddatum 31.08.2019 .
10/09/2019 txt bestand20190910 opleiding_studiegebied VWO.txt (120 kB) txt bestand20190910 opleiding_studiegebied VWO_wijz.txt (2 kB)   Nieuwe/gewijzigde combinaties opleiding-studiegebied geldig vanaf 01.09.2019 .
10/09/2019 txt bestand20190910 samenwerking_lidmaatschap.txt (258 kB) txt bestand20190910 samenwerking_lidmaatschap_wijz.txt (346 bytes)   Situatie op 06.09.2019 .
05/09/2019 txt bestand20190904 ambtcodes.txt (42 kB) txt bestand20190904 ambtcodes_wijz.txt (763 bytes) Ambten 321 (adjunct directeur om hbo), 322 (adjunct directeur svwo (so)) en 323 (stafmedewerker) toegevoegd. Geldig vanaf 01/09/2019.
04/09/2019 xls bestand20190904 einddatum.xls (113 kB) Opmerking toegevoegd voor TBSOB: geen controle wanneer aantal uren TBSOB (veld 24 van RL-1) gelijk is aan aantal uren opdracht (veld 8 van RL-1).
30/07/2019 doc bestand20190730 combinatie2.doc (654 kB) De combinaties met OOM-code 08 (vervanging korte afwezigheid) zijn toegevoegd. Enkel geldig in HS 111,121, 211 en 221.
23/07/2019 txt bestand20190723 nationaliteiten.txt (40 kB) txt bestand20180123 nationaliteiten_wijz.txt (483 bytes)  Code 887 (Vluchteling van Zambiaanse herkomst) is toegevoegd.
     
15/07/2019 txt bestand20190715 dienstonderbrekingen.txt (26 kB)

txt bestand20190715 dienstonderbrekingen_wijz.txt (317 bytes) DO 126 "Waarnemen van een opdracht in VWO" heeft als einddatum 31/08/2019 gekregen. Zie ook toelichting dienstonderbrekingen.

12/03/2019 txt bestand20190312 zwevende moduleEPD VWO.txt (35 kB) txt bestand20190312 zwevende moduleEPD VWO_wijz.txt (694 bytes)  Nieuwe modules geldig vanaf 01.02.2019.
21/11/2017 txt bestand20171121 studiegebied VWO.txt (8 kB) txt bestand20171121 studiegebied VWO_wijz.txt (229 bytes) Benaming studiegebied 39 gewijzigd (Bib-,archief documentatiekunde 31082017).
03/11/2014 txt bestand20141103 landcodes.txt (17 kB) txt bestand20141103 landcodes_wijz.txt (166 bytes). De begindatum van 153 "Kosovo" is gewijzigd.
13/08/2007 xls bestand20070813 Combinatietabel Landschap Basis.xls (35 kB) Combinaties met vakcode 897 (zorg+) toegevoegd.

Handleidingen en basisdocumenten

Datum Basisdocument Opmerking / wijziging
11/09/2019

pdf bestand20190911 Technische handleiding.pdf (1.23 MB)

doc bestand20190911 Technische handleiding.doc (1.18 MB)

De restricties van aanstellingscode 08 (overgangsmaatregel lector naar leraar SVWO) zijn aangepast (veld 2100-30, pag.71).
31/08/2015

secundair onderwijs uren die geen lesuren zijn

volwassenenonderwijs uren die geen lesuren zijn

deeltijds kunstonderwijs uren die geen lesuren zijn

Overzicht van uren die geen gewone lesuren zijn, mogelijke combinaties met vak en ATO, en een link naar de bijhorende wetgeving.

09/04/2003 doc bestand20030409 terugzending stamboeknummer.doc (42 kB) Opbouw van de terugzending stamboeknummer.
22/06/1999 doc bestand19990622 opbouw terugzending.doc (81 kB) Opbouw van de terugzendingen (algemeen).

Historiek en toelichtingen

Datum Historiek / toelichting Onderwerp
09/01/2020 xlsx bestanddownload personeel historiek.xlsx (54 kB) Historiek van belangrijke wijzigingen aan basistabellen en basisdocumenten. In dit excel-bestand kan u zoeken, sorteren, filteren,...
21/05/2019 pdf bestand20190521 toelichting dienstonderbrekingen.pdf (1.24 MB) Bijkomende informatie over dienstonderbrekingen : reglementering, bereik, wie kan ze nemen, is ze bezoldigd, telt ze mee voor anciënniteit, geldigheidsduur, ...
Belangrijk: deze documenten zijn bedoeld als technische documentatie en achtergrondinformatie voor softwareleveranciers.  Ze worden meestal opgesteld voor nieuwe dienstonderbrekingen maar worden verder niet systematisch actueel gehouden bij wijzigingen. De EDISON helpdesk kan hierover ook geen ondersteuning bieden. Voor de scholen en de schoolsecretariaten zijn de decreten, besluiten en omzendbrieven de eerste informatiebron. Deze worden wel up-to-date gehouden en er zijn contactgegevens vermeld waar men met vragen terecht kan.
31/08/2015 pdf bestand20140605 Professionaliseringstraject TBSOB CVOs HS417.pdf (38 kB) Bijkomende informatie over TBSOB professionaliseringstraject in HS 417 : reglementering, omschrijving, impact op bezoldiging, aanduiding in RL-1.
04/05/2011 Hoger onderwijs : Veel gestelde vragen EPD Thema's in verband met het EPD, een aanvulling op of verduidelijking van de technische handleidingen.