EDISON - Schoolautomatiseerders - Download personeel

Basistabellen

Datum Basistabel Opmerking / wijziging
11/08/2019 txt bestand20190811 Scholen.txt (3.41 MB) txt bestand20190811 Scholen_wijz.txt (22 kB)
11/08/2019 txt bestand20190811 Scholengemeenschappen.txt (145 kB) txt bestand20190811 Scholengemeenschappen_wijz.txt (2 kB)
08/08/2019 txt bestand20190808 ingerichte vakken.txt (2.55 MB) txt bestand20190808 ingerichte vakken_wijz.txt (42 kB) Bij een aantal combinaties met vakcode  1746 (aanvangsbegeleiding) is 'gelijkstelling_nodig' gewijzigd naar "N".
30/07/2019 doc bestand20190730 combinatie2.doc (654 kB) De combinaties met OOM-code 08 (vervanging korte afwezigheid) zijn toegevoegd. Enkel geldig in HS 111,121, 211 en 221.
29/07/2019 txt bestand20190729 samenwerking_lidmaatschap.txt (261 kB) txt bestand20190729 samenwerking_lidmaatschap_wijz.txt (9 kB)
Lijst van samenwerkingsverbanden en scholen die er lid van zijn. Bevat op dit moment enkel de lerarenplatformen.
23/07/2019 txt bestand20190723 nationaliteiten.txt (40 kB) txt bestand20180123 nationaliteiten_wijz.txt (483 bytes)  Code 887 (Vluchteling van Zambiaanse herkomst) is toegevoegd.
23/07/2019 txt bestand20190723 vakcodes.txt (117 kB) txt bestand20190723 vakcodes_wijz.txt (210 bytes) Vakcode 1758 (compositie: opera/muziektheater) is toegevoegd.
15/07/2019 txt bestand20190715 dienstonderbrekingen.txt (26 kB)

txt bestand20190715 dienstonderbrekingen_wijz.txt (317 bytes) DO 126 "Waarnemen van een opdracht in VWO" heeft als einddatum 31/08/2019 gekregen. Zie ook toelichting dienstonderbrekingen.

12/03/2019 txt bestand20190312 ambtcodes.txt (42 kB) txt bestand20190312 ambtcodes_wijz.txt (773 bytes) Benaming gewijzigd van ambt 315 "admin. medewerker ten minste master", 316 "admin. medewerker ten minste bachelor"en 317 "admin. medewerker ten minste hso". 
12/03/2019 txt bestand20190312 ingerichte ambten.txt (161 kB) txt bestand20190312 ingerichte ambten_wijz.txt (2 kB) C00: datum_einde_registratie gewijzigd van ambt 200 "directeur clb", 204 "administratief werker" en 207 "medewerker" / benaming gewijzigd van ambt 315 "admin. medewerker ten minste master", 316 "admin. medewerker ten minste bachelor"en 317 "admin. medewerker ten minste hso".  
12/03/2019 txt bestand20190312 moduleEPD VWO.txt (245 kB) txt bestand20190312 moduleEPD VWO_wijz.txt (6 kB) Nieuwe modules geldig vanaf 01.02.2019.
12/03/2019 txt bestand20190312 moduleEPD_opleiding VWO.txt (514 kB) txt bestand20190312 moduleEPD_opleiding VWO_wijz.txt (10 kB)  Nieuwe/gewijzigde combinaties module-opleiding  geldig vanaf 01.02.2019.
12/03/2019 txt bestand20190312 opleiding VWO.txt (79 kB) txt bestand20190312 opleiding VWO_wijz.txt (1 kB) Nieuwe/gewijzigde opleidingen geldig vanaf 01.02.2019.
12/03/2019 txt bestand20190312 opleiding_studiegebied VWO.txt (119 kB) txt bestand20190312 opleiding_studiegebied VWO_wijz.txt (2 kB) Nieuwe/gewijzigde combinaties opleiding-studiegebied geldig vanaf 01.02.2019. 
12/03/2019 txt bestand20190312 zwevende moduleEPD VWO.txt (35 kB) txt bestand20190312 zwevende moduleEPD VWO_wijz.txt (694 bytes)  Nieuwe modules geldig vanaf 01.02.2019.
10/12/2018 txt bestand20181210 foutcodes.txt (78 kB) txt bestand20181210 foutcodes_wijz.txt (174 bytes) Nieuwe foutcode toegevoegd.
09/07/2018 txt bestand20180709 CLIL_scholen.txt (10 kB)

txt bestand20180709 CLIL_scholen_wijz.txt (3 kB)
Scholen die CLIL aanbieden (Content and Language Integrated Learning, bvb aardrijkskunde in het Frans) vanaf 01.09.2018 zijn toegevoegd.

21/11/2017 txt bestand20171121 studiegebied VWO.txt (8 kB) txt bestand20171121 studiegebied VWO_wijz.txt (229 bytes) Benaming studiegebied 39 gewijzigd (Bib-,archief documentatiekunde 31082017).
13/11/2017 xls bestand20171113 einddatum.xls (47 kB) Opmerking toegevoegd voor HS 618 (CBE) :  ATO 1 : <= 31-08-XXXX   /  ATO 2 : geen controle
03/11/2014 txt bestand20141103 landcodes.txt (17 kB) txt bestand20141103 landcodes_wijz.txt (166 bytes). De begindatum van 153 "Kosovo" is gewijzigd.
13/08/2007 xls bestand20070813 Combinatietabel Landschap Basis.xls (35 kB) Combinaties met vakcode 897 (zorg+) toegevoegd.

Handleidingen en basisdocumenten

Datum Basisdocument Opmerking / wijziging
23/07/2019

pdf bestand20190723 Technische handleiding.pdf (1.22 MB)

doc bestand20190723 Technische handleiding.doc (1.12 MB)

OOM-code 28 (overgang HBO naar Hoger Onderwijs) en 29 (overgang SLO naar Hoger Onderwijs) zijn enkel mogelijk in HS 411. Daarom zijn deze codes verwijderd bij de RL-1 (veld 2100-31, pag. 74) en toegvoegd bij de RL-12 (veld 2101-27, pag. 215).

Bij de RL-12 kan wedertewerkstelling, naast het kinefonds, ook gemeld worden in combinatie met OOM-code 28 en 29 (veld 2101-06, pag. 191).

31/08/2015

secundair onderwijs uren die geen lesuren zijn

volwassenenonderwijs uren die geen lesuren zijn

deeltijds kunstonderwijs uren die geen lesuren zijn

Overzicht van uren die geen gewone lesuren zijn, mogelijke combinaties met vak en ATO, en een link naar de bijhorende wetgeving.

09/04/2003 doc bestand20030409 terugzending stamboeknummer.doc (42 kB) Opbouw van de terugzending stamboeknummer.
22/06/1999 doc bestand19990622 opbouw terugzending.doc (81 kB) Opbouw van de terugzendingen (algemeen).

Historiek en toelichtingen

Datum Historiek / toelichting Onderwerp
08/08/2019 xlsx bestanddownload personeel historiek.xlsx (53 kB) Historiek van belangrijke wijzigingen aan basistabellen en basisdocumenten. In dit excel-bestand kan u zoeken, sorteren, filteren,...
21/05/2019 pdf bestand20190521 toelichting dienstonderbrekingen.pdf (1.24 MB) Bijkomende informatie over dienstonderbrekingen : reglementering, bereik, wie kan ze nemen, is ze bezoldigd, telt ze mee voor anciënniteit, geldigheidsduur, ...
Belangrijk: deze documenten zijn bedoeld als technische documentatie en achtergrondinformatie voor softwareleveranciers.  Ze worden meestal opgesteld voor nieuwe dienstonderbrekingen maar worden verder niet systematisch actueel gehouden bij wijzigingen. De EDISON helpdesk kan hierover ook geen ondersteuning bieden. Voor de scholen en de schoolsecretariaten zijn de decreten, besluiten en omzendbrieven de eerste informatiebron. Deze worden wel up-to-date gehouden en er zijn contactgegevens vermeld waar men met vragen terecht kan.
31/08/2015 pdf bestand20140605 Professionaliseringstraject TBSOB CVOs HS417.pdf (38 kB) Bijkomende informatie over TBSOB professionaliseringstraject in HS 417 : reglementering, omschrijving, impact op bezoldiging, aanduiding in RL-1.
04/05/2011 Hoger onderwijs : Veel gestelde vragen EPD Thema's in verband met het EPD, een aanvulling op of verduidelijking van de technische handleidingen.