EDISON - Schoolautomatiseerders - Download lerenden

Basistabellen

Datum Basistabel Opmerking / wijziging
16/09/2019 txt bestand20190916 Inrichtende_machten.txt (383 kB) txt bestand20190916 Inrichtende_machten_wijz.txt (8 kB)
16/09/2019 txt bestand20190916 Scholen.txt (3.41 MB) txt bestand20190916 Scholen_wijz.txt (34 kB)
16/09/2019 txt bestand20190916 Scholengemeenschappen.txt (145 kB) txt bestand20190916 Scholengemeenschappen_wijz.txt (2 kB)
16/09/2019 txt bestand20190916 Scholengroepen.txt (7 kB) txt bestand20190916 Scholengroepen_wijz.txt (777 bytes)
16/09/2019 txt bestand20190916 Structuur_BO_vpl.txt (793 kB) txt bestand20190916 Structuur_BO_vpl_wijz.txt (938 bytes)
16/09/2019 txt bestand20190916 Structuur_SO.txt (1.74 MB) txt bestand20190916 Structuur_SO_wijz.txt (1 kB)
16/09/2019 txt bestand20190916 Structuur_SO_vpl.txt (2.14 MB) txt bestand20190916 Structuur_SO_vpl_wijz.txt (2 kB)
16/09/2019 txt bestand20190916 Vestigingsplaatsen.txt (1.74 MB) txt bestand20190916 Vestigingsplaatsen_wijz.txt (10 kB)
09/09/2019 txt bestand20190909 AG.txt (2.16 MB) txt bestand20190909 AG_wijz.txt (925 bytes)
19/06/2019 txt bestand20190619 Duaal_kwalificaties.txt (6 kB)

Verbetering typfout bij id 27 elektrotechnisch monteur.
Voor schooljaar 2019-2020 is er natuurlijk nog een update nodig, maar dit zal steeds zo zijn als er nieuwe standaardtrajecten bijkomen.

17/05/2019 txt bestand20190517 Duaal_AG-standaardtrajecten.txt (7 kB)

Deze tabel is definitief voor schooljaar 2018-2019. Vanaf schooljaar 2019-2020 zal dit opgenomen worden als extra kolom in de AG-tabel.
AG’s 40254 en 40255 zijn verwijderd, deze stonden ten onrechte vermeld in de tabel.

03/05/2019

txt bestand20190503 Duaal_standaardtrajecten.txt (14 kB)

Deze tabel is definitief voor schooljaar 2018-2019, voor al deze standaardtrajecten is alles zeker en vast correct ingevuld. Voor 2019 en verder moeten nog wat overeenkomsten alternerende opleiding aangevuld worden (maar dit komt dan later). Deze tabel zal altijd onder deze vorm blijven bestaan.
Voor al wie de vorige voorlopige tabel reeds gebruikte: standaardtrajecten 901 en 902 (beide BuSo) zijn van nummer veranderd naar respectievelijk 78 en 79, de andere nummers zijn zoals voorheen, daarnaast is ook het dubbel voorkomen van standaardtraject 901 opgelost.
Als opleidingsnaam op het studiebewijs mag de korte omschrijving van het standaardtraject gebruikt worden.

08/01/2019 txt bestand20190107 CRAB_Straatcodes.txt (12 MB) Update na gemeentefusies op 1 januari 2019.
Los van de access-databank softwlev.mdb.
26/11/2018 txt bestand20181126 DBSO_modules.txt (13 kB) De modulaire administratieve groepen en de modules van het studiegebied “Personenzorg” werden toegevoegd. Deze administratieve groepen (38604, 38605, 38606, 38607, 38608, 40083, 40084, 40085) zijn echter nog steeds in de experimentele fase, en mogen slechts door een beperkt aantal centra deeltijds onderwijs worden ingericht (zie bijlage 5 van SO/2008/08); de andere centra moeten nog steeds de lineaire administratieve groepen gebruiken.
26/11/2018 txt bestand20181126 DBSO_modules_nrag.txt (7 kB) De modulaire administratieve groepen en de modules van het studiegebied “Personenzorg” werden toegevoegd. Deze administratieve groepen (38604, 38605, 38606, 38607, 38608, 40083, 40084, 40085) zijn echter nog steeds in de experimentele fase, en mogen slechts door een beperkt aantal centra deeltijds onderwijs worden ingericht (zie bijlage 5 van SO/2008/08); de andere centra moeten nog steeds de lineaire administratieve groepen gebruiken.
23/01/2018 txt bestand20180123 nationaliteiten.txt (40 kB) txt bestand20180123 nationaliteiten_wijz.txt (483 bytes)  Codes 231 "Chinese (Macau SAR)", 403 "Antigua en Barbuda" en 893 "van Zuid-Soedanese herkomst" toegevoegd.
06/02/2017 txt bestand20170206 foutcodes.txt (76 kB) txt bestand20170206 foutcodes_wijz.txt (248 bytes). Nieuwe foutcodes toegevoegd.
03/11/2014 txt bestand20141103 landcodes.txt (17 kB) txt bestand20141103 landcodes_wijz.txt (166 bytes)
De begindatum van 153 "Kosovo" is gewijzigd.
16/05/2011 txt bestand20110516_niscode-postcode.txt (16 kB) Los van de access-databank softwlev.mdb.
07/01/2011 xls bestand20110107 Gemeenten Rand en Taal.xls (19 kB) De rand- en taalgemeenten.
04/09/2007 txt bestandpostcodes_luxemburg.txt (88 kB) Postcodes Luxemburg.
03/09/2007 mdb bestandPostcodes NL.mdb (5.75 MB) Postcodes Nederland.

Gemeenschappelijke handleidingen

Datum Handleiding Opmerking / wijziging
23/05/2012

Recordtypes:
xls bestandoverzicht recordtypes terugzendingen 2012 03 19.xls (184 kB)
xls bestandoverzicht recordtypes per tellingsrapport 2011 12 23.xls (36 kB)

Een overzicht van de recordtypes in de terugezendingen en de recordtypes per tellingsrapport.
Enkele voorbeelden van niet gestructureerde  terugzendingen studiebewijzen voor studiebewijzen: zip bestandterugzendingen studiebewijzen - voorbeelden.zip (5 kB)
10/10/2018 Gegevens aanwending en overdrachten:
doc bestand20101005 tb_middelen_1011.doc (287 kB)
Enkel voor Secundair, Buitengewoon Secundair, Deeltijds Kunstonderwijs, Volwassenenonderwijs en Centra voor Basiseducatie.

Tabel met de codes voor de zending middelen voor schooljaar 2019-2020: xls bestandMiddelen_codes_2019-2020.xls (541 kB)
Bijgewerkt voor schooljaar 2019-2020.

30/04/2007 Algemene structuur van zendingen:
doc bestandtb_zendingen.doc (254 kB)
 
21/08/2007 Structuur identificatierecord:
 doc bestandtb_identificatierecord.doc (177 kB)
Integratie BIS nummers. Postcode Nederland: voor 2007-2008 mogen de letters meegestuurd worden, maar dit is nog niet verplicht. Het controleprogramma zal daar rekening mee houden.
09/04/2003 Terugzendingen foutenrapporten:
doc bestandterugzendingen foutenrapporten lln.doc (30 kB)
Informatie over terugzendingrapporten en foutenrapporten.

Handleidingen per hoofdstructuur

Hoofdstructuur Datum Handleiding Opmerking / wijziging
GON Buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs 01/07/2016 doc bestandtb_GON_2016.doc (242 kB) docx bestandwijzigingen GON 2016.docx (20 kB)

Voltijds Gewoon Secundair Onderwijs, Buitengewoon Secundair Onderwijs en Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs

16/02/2012 doc bestandtb_onderwijsaanhuis_12-13.doc (177 kB) Zending onderwijs aan huis (OAH)
Wijziging vanaf schooljaar 2012-2013: p. 5 en 13: een leerling die permanent onderwijs aan huis krijgt, mag niet meer worden ingestuurd met een zending OAH.
23/04/2009 doc bestandtb_CLW_voltijds engagement 2.doc (212 kB) Zending voltijds engagement (Centra Leren en Werken).
Wijziging: het versienummer van het identificatierecord 0211 is 01 (en niet 02).
20/02/2017 docx bestandtb_sec_16-17.docx (212 kB)

Deze brochure is enkel nog geldig voor een zending tuchtmaatregel.
Wijzigingen: zie de brochure.

16/08/2016 doc bestandtb_Stages_15-16 versie 2015.1.doc (190 kB) Zending stages. Brochure voor 2015-2016 blijft geldig.

Bijhorende codes :
- voor schooljaar 2019-2020 : xlsx bestandstages_codes_2019-2020.xlsx (89 kB)

Scholen die dit wensen kunnen ook gebruik maken van het invoerprogramma :
- voor schooljaar 2019-2020 : xls bestandip_stages_2019-2020.xls (537 kB)
09/03/2016 doc bestandtb_sec_SB_15-16 versie 2016 1.doc (355 kB) Wijzigingen:
  • OKAN – leerlingen zonder attest van regelmatige lesbijwoning (volgens officieel model) moeten niet in de zending worden vermeld;
  • Attesten van regelmatige lesbijwoning van OKAN – leerlingen kunnen het hele schooljaar worden doorgestuurd.
  • Getuigschriften en attesten ABO kunnen in het lineair BuSO enkel op 30/06 worden doorgestuurd.
  • In HBO verpleegkunde moeten enkel leerlingen worden doorgestuurd die de module ‘toegepaste verpleegkunde’ volgen (AG 37001).
Deeltijds Kunstonderwijs 05/09/2019 Niet meer nodig, overgeschakeld naar Discimus. xlsx bestandCODESDKO_01_09_2019.xlsx (318 kB)
Centra voor Leerlingenbegeleiding 14/10/2008 doc bestandtb_CLB_beleidsinformatie V3.doc (499 kB)  
Internaten 29/06/2009 doc bestandtb_internaten.doc (176 kB) Tellingsdatum kan ook 1 september zijn.

Scholen die dit wensen kunnen ook gebruik maken van het invoerprogramma.

Historiek

Datum Historiek Opmerking / wijziging
19/06/2019 xlsx bestanddownload lerenden historiek.xlsx (29 kB) Historiek van belangrijke wijzigingen aan basistabellen en handleidingen. In dit excel-bestand kan u zoeken, sorteren, filteren,....