Gebruikersbeheer - Korte handleiding

Hieronder worden kort enkele taken binnen Gebruikersbeheer Onderwijs- en Vormingsinstellingen beschreven. Volledige handleiding Gebruikersbeheer

U moet vertrekken van de webtoepassing Gebruikersbeheer: https://vo-gebruikersbeheer.vlaanderen.be. Een persoon krijgt enkel toegang tot het Gebruikersbeheer als hij over het recht Beheerder beschikt. Om rechten WebEDISON te verlengen, heeft deze persoon het recht WebEDISON Beheerder nodig, voor Mijn Onderwijs is dit Mijn Onderwijs Portaal Beheerder. De directeur van de instelling heeft automatisch deze rechten.

Beheer van gebruikers en hun rechten

 

Bestaande rechten opzoeken en aanpassen

Zoek Gebruiker op

 • Vul op de hoofdpagina bij 'Persoon zoeken' de naam van de persoon in en klik op het vergrootglas ernaast op te zoeken. Persoon zoeken
 • Het systeem toont de gebruikers die tegelijk:
  • Geregistreerd werden op het platform
  • Voldoen aan de door jou opgegeven criteria
  • Door jou beheerd kunnen worden
 • Klik achteraan op Icoontje voor: Document (of details) om de gebruiker te beheren

Hier kan je nieuwe gebruikersrechten toevoegen, bestaande gebruikersrechten wijzigen/verlengen of verwijderen:


Nieuwe rechten toevoegen

 • Klik binnen de context van een Werkrelatie op Tekst: Ken gebruikersrecht toe
 • Kies het recht dat de gebruiker moet krijgen
 • Klik Tekst: Verder
 • De begin- en einddatum worden automatisch ingevuld (max 4 jaar). De begindatum wordt automatisch op vandaag gezet, de einddatum op de max van 4 jaar, deze kan je eventueel inkorten.
 • Klik Tekst: Verder
 • Klik Tekst: Bevestig
 • De Gebruiker kan binnen 3 minuten zijn nieuwe rechten uitoefenen als de begindatum op vandaag staat.

Bestaande rechten verlengen

Voor een overzicht van de huidige rechten gaat u in het Gebruikersbeheer naar Gebruikersrechten – Zoek gebruikersrecht toekenning, selecteer uw instelling en klik op Zoek. In dit scherm kun recht per recht verlengen, maar is dit niet zo handig. Dit is een verbetering die gemeld is.

Voorlopig kunt u best een lijstje maken van de gebruikers die hier staan en deze via Gebruiker – Zoek gebruiker opzoeken en dan één van de mogelijkheden van hier onder gebruiken.

Alle rechten per instelling maximaal verlengen (gemakkelijkste)
 • Klik per instelling op de knop Tekst: Verleng werkrelatie en gebruikersrechten

 • De werkrelatie wordt standaard 10 jaar verlengd, kan eventueel aangepast worden.

 • Klik Tekst: Verder

 • Alle gebruikersrechten die toegekend zijn op deze werkrelatie worden ook verlengd voor de langst mogelijke duur. Als er gebruikersrechten zijn die u niet wenst te verlengen, dan kunt u deze nadien terug inkorten door de einddatum van het respectievelijke recht aan te passen.

 • Klik Tekst: Bevestig

 • De wijzigingen worden 3 minuten later naar WebEDISON doorgegeven, indien je aangemeld bent in WebEDISON, moet je eerst afmelden en terug aanmelden om de wijzigingen te zien.

Recht per recht maximaal verlengen
 • Klik per recht op de edison_knop_pijltjes.gif

 • Het recht wordt maximaal verlengd, hier wordt ook rekening gehouden met de einddatum van de werkrelatie. Eventueel moet u deze aanpassen indien het recht niet voldoende kan verlengd worden.

 • Klik Tekst: Bevestig

 • Herhaal dit voor elk recht dat u maximaal wilt verlengen

 • De wijzigingen worden 3 minuten later naar WebEDISON doorgegeven, indien je aangemeld bent in WebEDISON, moet je eerst afmelden en terug aanmelden om de wijzigingen te zien.

Bestaande rechten wijzigen

 • Klik per recht op edison_idm3_knop_bewerk.gif
 • Pas de begin- en einddatum aan (max 4 jaar), hier wordt ook rekening gehouden met de einddatum van de werkrelatie. Eventueel moet u deze aanpassen indien het recht niet voldoende kan verlengd worden. Als je wilt dat de rechten gewoon verder lopen, zet dan de begindatum op vandaag, de einddatum max 4 jaar verder.
 • Klik Tekst: Verder
 • Klik Tekst: Bevestig
 • De wijzigingen worden 3 minuten later naar WebEDISON doorgegeven, indien je aangemeld bent in WebEDISON, moet je eerst afmelden en terug aanmelden om de wijzigingen te zien.
Bekijk welke rechten u heeft en wie uw lokale beheerders zijn

Bekijk welke rechten u heeft en wie uw lokale beheerders zijn in Mijn Profiel van Gebruikersbeheer: https://mijnprofiel-gebruikersbeheer.vlaanderen.be, dit is niet enkel voor de doelgroep onderwijs- of vormingsinstelling, maar ook voor andere doelgroepen.

Nieuwe rechten toevoegen

Voeg gebruiker toe

 • Ga op de hoofdpagina naar de knop ‘Nieuw recht toekennen’.
  Nieuw recht toekennen

 • Vul in het veld 'Personen filteren' de naam van de gebruiker op en selecteer de juiste gebruiker. Tekst: Personen filteren

 • Vindt u de juiste persoon niet, klik dan op 'Persoon toevoegen. Personen kunnen hier toegevoegd worden op basis van het rijksregisternummer of het BIS-registernummer.

 • Persoon toevoegen Vul bij stap 2 in het veld 'Organisatie filteren' het instellingsnummer in en selecteer de juiste instelling.

 • Organisatie filteren In de laatste stap kan het toe te wijzen recht geselecteerd worden. Pas indien nodig de begin- en einddatum aan, vul optioneel een reden in en klik op Recht toekennen

Veel voorkomende vragen