WebEDISON - FAQ - WebEDISON gebruiken op een nieuwe computer

Met elke moderne nieuwe pc of Mac kan je zendingen versturen /terugzendingen afhalen voor WebEdison:

  • de juiste browserinstellingen voor Internet Explorer 11, Mozilla FIrefox of Safari
  • de recentste Java, uw browser laat de Java Applet toe
  • de gebruiker heeft zendrechten voor WebEdison
  • de zendmappen op de computer en WebEdison moeten hetzelfde zijn.

De authenticatie gebeurt via:

  • de elektronische identiteitskaart
  • de combinatie van uw eGov-profiel en token.

De authenticatie en identificatie gebeurt ook in het gebruikersbeheer, hier wordt nagekeken of je wel het recht hebt om de website van WebEdison te gebruiken.

1. Om de elektronische identiteitskaart met pincode te gebruiken op jouw PC is een passende kaartlezer nodig en dien je de eid-software te installeren (eid.belgium.be/).
Hiervoor moet je het recht beheerder op jouw PC hebben. Indien nodig consulteer je de IT-verantwoordelijke.  Na installatie sluit je de browser, indien deze nog zou openstaan.
Voor vragen ivm eID software en testen van de pincode. Met de EidViewer kan je jouw pincode testen op het tweede tabblad.
Je vindt de EidViewer onder c:\Program Files\Belgium Identity Card\EidViewer\EidViewer.exe.

Als je met Internet Explorer werkt, doe je best de volgende instellingen in Internet Explorer.
Als je met Firefox werkt, is er een extra beveiligingsmodule/add-on nodig, zie instellingen Firefox, Je zet de plugin van Java op vragen om te activeren bij de addons.

2. Test jouw federaal token en/of eID uit op www.taxonweb.be (doorklikken op Naar mijn aangifte). Ondervind je hierbij problemen, contacteer dan de servicedesk van fedict (Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie).

3. De laatste versie van Java dient geïnstalleerd te zijn.   Heb ik Java?
Test jouw Java via www.java.com/nl/download, "welke versie heeft u" , "is uw Java goed geïnstalleerd".
Als Java goed geïnstalleerd is, krijg je de melding dat uw Java werkt.
Als je niet de laatste versie van Java hebt, kan je deze afhalen door op de knop Gratis Java Download te klikken, bij Mac komt deze binnen via Software-update.

Controleren op computer zelf :

Windows

Je kan dit controleren in het Configuratiescherm - Java - Tabblad General - About

Mac

OS X 10.8: Je kan dit controleren in Systeemvoorkeuren Icoon Mac systeemvoorkeuren Java - Tabblad General - About.

OS X 10.7: Ga via Launchpad of via Edison programma's Hulpprogramma's - programma Java-voorkeuren opstarten, in tab Algemeen vind je de versie bvb 1.6.0_29 is Java versie 6 update 29.

Als je Mac OS X 10.7.3 (doe een software update om naar deze versie te gaan) en Java 7 hebt, kan je dit controleren in Systeemvoorkeuren Icoon Mac systeemvoorkeuren Java - Tabblad General - About.

OS X 10.6: Ga naar Macintosh HD - map Programma's - map Hulpprogramma's - map Java - programma Java-voorkeuren opstarten, klik Java-voorkeuren - Over Java-voorkeuren, in het midden staat Standard Edition 6 bovenaan versie 13.0.0.

OS X 10.5: Ga naar Macintosh HD - map Programma's - map Hulpprogramma's - map Java - programma Java-voorkeuren opstarten en kijk in tabblad Algemeen bij Java-versie.

OS X 10.3.x en 10.4.x: Ga naar het appeltje linksboven - Over deze Mac - knop Meer info - Software - Programma's, zoek daar naar Java x.x.x Plugin settings. x.x.x is de versie van Java, kunnen er meerdere staan bvb 1.3 en 1.4.

4. Op jouw pc heb je de nodige mappen  vanwaaruit de zendingen verstuurd worden en waarin de terugzendingen worden geplaatst na ophaling. Meestal zijn dat de klassieke mappen
c:/edison.win/tosend en c:/edison.win/receive maar het kunnen ook zelf gekozen mappen zijn.

Controleer via Windows Verkenner dat het pad, dat je hebt ingesteld bij Mappen instellen , ook effectief klopt.