WebEDISON - FAQ - WebEDISON vindt mijn zendingen niet

 1. Controleer dat je in het tabblad Tab verzenden. zit, in een ander tabblad ga je geen zendingen zien staan.
 2. Als je in het tabblad zit, maar het schermpje blijft hangen op "bezig met initialiseren", ga dan naar WebEDISON blijft hangen op "Bezig met initialiseren".
 3. Als jouw school/instelling nog niet actief is in WebEDISON kan je geen zendigen doen of terugzendingen ophalen. Je kan dit controleren door naar het tabblad tabje%20overzicht%20zendingen.gif te gaan. In de linkerkolom klik je op Zoekcriteria om deze zichtbaar te maken en daar controleer je bij Instelling of uw instellingsnummer er staat.
  zoekcriteria
  Als dit niet het geval is, neem je best even contact op met de EDISON-helpdesk om uw instelling te activeren in WebEDISON.
   
 4. Gaat WebEDISON wel op de juiste plaats kijken, controleer dan of jouw mappen goed staan ingesteld bij Mappen instellen. Controleer via Windows Verkenner dat de zending ook effectief in die map staat.
   
 5. Je krijgt een foutmelding:  'De opgegeven map bestaat niet: c:\edison.win\tosend'.

  Opgegeven map bestaat niet: c:\edison.win\tosend
  Controleer via Windows Verkenner dat het pad dat ingesteld is bij Mappen instellen ook effectief klopt.
   
 6. Je hebt misschien niet de rechten om de zending van Personeel of Lerenden te zien. Je kan dit zelf nakijken bij Mijn profiel - Mijn rechten. Als er rechten ontbreken, kan de Edisonbeheerder (meestal is dit de directeur) nakijken of je alle nodige actieve rechten hebt voor betreffende instelling via de WebIDM/Gebruikersbeheer-webtoepassing: https://vo-gebruikersbeheer.vlaanderen.be. Indien dit niet direct duidelijk is, neem dan contact op via de EDISON-helpdesk. Soms staan de rechten nog in afwachting omdat ze een begindatum hebben die in de toekomst ligt.
 7. Het kan zijn dat de zending van een ander instellingsnummer is dan je denkt, bv.  je denkt dat het over een zending van instelling x gaat, maar in de code van de zending staat instelling y. Als je dan geen recht Personeelsbeheer en/of Lerendenadministratie hebt voor instelling y, ga je deze zending niet zien. Je kan dit controleren door de zending eens te openen met een editor bv. Kladblok, Notepad, ... ; op de eerste lijn zouden de eerste 6 cijfers het  instellingsnummer moeten zijn waarvoor je rechten hebt.
   
 8. Het kan zijn dat de zending van een andere soort is dan je denkt, bv. je denkt dat het over een zending van personeel gaat, maar in de code van de zending staat lerenden; als je dan het recht Lerendenadministratie niet hebt, ga je deze zending niet zien. Best kan je het bestandje dan eens mailen naar helpdesk.edison@ond.vlaanderen.be. Als het een txt-bestand is, wijzig je best de extentie naar bv. ttt, alvorens het te mailen.

  Opgepast: Voor de zending Middelen te zien heb je het recht WebEdison Instelling en LerendenAdministratie / Beheer Omkadering nodig! Voor het Ministerie Onderwijs en Vorming is dit qua codes een zending van Instelling en Lerenden, maar in de praktijk blijken deze zendingen in de school vaak aangemaakt door de Personeelsadministratie. Wanneer deze persoon enkel het recht Personeelsbeheer heeft, gaat deze de zending van Middelen NIET zien. Dit wordt hier ondertussen verder onderzocht.
  Voorlopige oplossing is om de zending laten versturen door iemand die het recht LerendenAdministratie heeft of om tijdelijk het recht LerendenAdministratie te geven aan de persoon die normaal de zendingen van Personeel doet, zie korte handleiding Gebruikersbeheer.
   
 9. Heel uitzonderlijk hebben we meegemaakt dat hoewel een recht actief is in WebIDM, deze blijkbaar niet (goed) was doorgegeven aan WebEDISON. Oplossing is het recht te wijzigen, meer bepaald de einddatum, via de WebIDM/Gebruikersbeheer webtoepassing: https://vo-gebruikersbeheer.vlaanderen.be. Zo wordt dit recht opnieuw doorgegeven aan WebEDISON. Indien je problemen blijft hebben, mag je altijd contact opnemen met de EDISON-helpdesk.