WebEDISON - FAQ - Wat moet ik doen als ik een nieuwe eID heb?

De nieuwe elektronische identiteitskaart, is 10 jaar geldig ipv. 5 jaar, hiervoor dien je de eID-software (minimum versie 4.0.7) op jouw pc te herinstalleren.
Om de eID-software te installeren of bij te werken heb je het recht beheerder nodig op uw pc anders moet je beroep doen op de ict-coördinator. Alle info en software vind je op de site eid.belgium.be, voer de eID quick install uit.

Na installatie van de eID-software  herstart je de computer en test je jouw kaartlezer met de eid Viewer.
Met de eid Viewer kan je in tab Kaart/PIN uw pincode testen.  De eID viewer heeft Java nodig, heb je geen Java, ga dan naar www.java.com voor de gratis Java-download. 
De eid Viewer vind je normaal op uw bureaublad, onder start-programma's of onder de c:\Program Files\Belgium Identity Card\EidViewer\eid Viewer.exe.
eID Viewer voor Belgium Identity card

De eerste keer je eid Viewer.exe opstart, kan het zijn dat je een vraag krijgt om een basiscertificaat van Belgium Root CA (bij de nieuwe identiteitskaarten is dit nu Belgium Root CA3 of CA4) te installeren, hierop moet je zeker Ja antwoorden, anders is het gebruik van de eID niet mogelijk. Je krijgt deze melding maar één keer; van zodra dit basiscertificaat gekend is, kan Windows alle andere kaarten lezen die met dit zelfde basiscertificaat werken.

Venster vraag basiscertificaat Belgium root installeren

Indien je een certificaat niet hebt, raadpleeg dan de http://repository.eid.belgium.be/index.php?lang=nl.

Als je met Internet Explorer werkt, is dit alles. Voor andere browsers zoals Firefox moeten er extra aanpassingen gedaan worden in de browser : zie ook Instellingen eID Add-on voor Firefox