WebEDISON - FAQ - Meer info over terugzending rijksregisternr bisnr.

Deze terugzending volgt niet direct op een zending die je gedaan hebt, maar heeft te maken met de tellingen.
Als er bij de tellingen lerenden zijn waarvan het rijksregisternummer of bisnummer niet is ingevuld dan gaat Onderwijs en Vorming deze opzoeken. De gevonden rijksregisternummers of bisnummers worden dan via een terugzending aan de instelling bezorgd.

Van de terugzending van de ontbrekende rijksregisternrs/bisnrs krijgt je enkel een gestructureerde terugzending. Dit heeft de dienst Lerenden zo afgesproken met de softwareleveranciers.

De softwareleveranciers voorzien in hun schoolpakket dat je deze gestructureerde terugzending kunt inlezen.
De 3 grote Wisa, Broekx en Informat hebben allemaal iets voorzien om deze in te lezen. Hiervoor zou je eens bij uw schoolpakket ten rade moeten gaan.

Als je een afdruk van het bestand maakt, kan je ook zelf de gegevens eruit kunnen halen, indien jouw uw schoolpakket dit (nog) niet kan. Vermits dit een gestructureerde terugzending is, is deze niet zo "leesvriendelijk", maar je kan de gegevens er wel uithalen. Als je via Kladblok gaat, moet je zien dat bij Opmaak - Automatische terugloop is aangevinkt anders ga je niet alles zien.

Ieder record dat begint met 9013 is een leerling. Je ziet een reeks cijfers (daarin zit het rijksregisternr/bisnr vanaf positie 13, rijksregisternr/bisnr is 11 cijfers lang) met daarna de naam en voornaam en ook de geboortedatum, op basis van de geboortedatum kan je het rijksregisternr/bisnr terugvinden. Dit begint met de omgekeerde geboortedatum (van het jaartal enkel de 2 laatste cijfers).
Bij een bisnr wordt bij de maand 40 opgeteld voor een man en 20 voor een vrouw.

Venster kladblok terugzending rrnr of bisnr

Hieronder vind je de volledige beschrijving van alle velden van het record 9013.

Velden  Beginpositie Lengte Inhoud
RECORDNUMMER

1

4

9013
VERSIENUMMER

5

2

01
RECORDVOLGNUMMER

7

6

000001
RIJKSREGISTERNUMMER

13

11

96041748678
STAMNUMMER

24

17

00000000000200019
FAMILIENAAM

41

50

XXXXnaam 
VOORNAAM

91

30

Xxvoornaam
ANDERE VOORNAMEN

121

15

 
GESLACHT

136

1

V
GEBOORTEDATUM

137

10

17.04.1996
Leeg

147

64