WebEDISON - FAQ - Gebruiksvoorwaarden WebEDISON

Gebruiksvoorwaarden WebEDISON

Vanaf 1 mei 2011 treedt er een nieuwe procedure voor BOEG in werking. BOEG staat voor BasisOvereenkomst Elektronische Gegevensuitwisseling. Tot nu toe ondertekende de inrichtende macht van een school de basisovereenkomst op papier met het Ministerie van Onderwijs en Vorming over de elektronische gegevensuitwisseling. Op 1 mei vervalt dat systeem. Vanaf dan zal – telkens je in WebEDISON aanmeldt – een scherm met de gebruiksvoorwaarden verschijnen. Druk op de knop “Ik ga akkoord” om toegang te krijgen tot WebEDISON. Wie op de knop “Ik ga niet akkoord” klikt, krijgt geen toegang.

Deze procedure is een gevolg van de afspraken die gemaakt zijn in cao IX.

Voor meer informatie: zie de omzendbrief en bijlage 1 van cao IX leerplichtonderwijs 10.12.2010 (pdf, 36 p.).

Gebruikersvoorwaarden Webedison