WebEDISON - FAQ - Foutmelding "Er deed zich een fout voor bij het lokaal verwijderen van de verstuurde bestanden"

Beide problemen hebben te maken met Beveiligde modus van Internet Explorer 7 of 8.
Edison: Hoe werkt de beveiligde modus van Internet explorer? Dit wordt beschreven
Om dit probleem op te lossen ga naar Extra - Internetopties - tabblad Beveiliging - zone Vertrouwde websites en klik op knop Edison-knop_websites.
beveiliging_zone
Zorg dat *.vlaanderen.be en *.belgium.be bij vertrouwde websites staan. Om *.vlaanderen.be toe te voegen moet je als volgt te werk gaan, vink onderaan Serververificatie (https:) uit, typ *.vlaanderen.be en klik Toevoegen.
Venster vertrouwde websites: *.Vlaanderen.be toevoegen
Voeg ook de andere site toe, door

*.vlaanderen.be en *.belgium.be  in te typen bij Deze website aan de zone toevoegen, klik daarna op de knop Toevoegen. Vink onderaan Serververificatie (https:) terug aan en klik knop Sluiten.
Vertrouwde websites: reeds toegevoegd: *.belgium.be, *.vlaanderen.be

Sluit alle browservensters en log opnieuw aan in WebEDISON. Nu zou je de foutmelding niet meer mogen krijgen.

Indien het probleem blijft en je werkt met Internet Explorer 7 of 8, ga naar Extra - Internetopties - Tabblad Beveiliging - Vertrouwde websites, controleer dat het beveiligingsniveau op Normaal (of lager) staat, zoniet klik je eens op de knop Standaardniveau, bevestig, sluit Internet Explorer en probeer opnieuw. Probeer ook lagere beveiligingsniveaus. Altijd eerst Internet Explorer sluiten en dan pas proberen.
beveiliging_zone
Dit probleem kan ook te maken hebben met Java, meer bepaald dat je met een oude(re) versie werkt. Best installeer je de laatste versie van Java.
Waar haal ik de laatste versie van java?