EDISON - Release WebEDISON 4.3

De voornaamste wijzigingen in deze release zijn :

  • Doorsturen van verouderde zendingen niet meer mogelijk

  • In Firefox in tab Terugzendingen afhalen blijft hij vaak hangen op bezig met initialiseren

 

Doorsturen van verouderde zendingen niet meer mogelijk

Af en toe sturen scholen verouderde zendingsbestanden door.
Bvb : na een backup in de school worden oude bestanden in de map voor zendingen map geplaatst en opnieuw verstuurd, ook door een "interne" backup in het schoolsoftwarepakket kunnen zendingen opnieuw als "te versturen" aangeduid worden, ... enz

Deze verouderde zendingen kunnen een grote weerslag hebben op de elektronische dossiers op de mainframe : het is mogelijk dat er loon teruggevorderd wordt, dat het dossier van een personeelslid terug opgebouwd moet worden door alle berichten sedert de verouderde zending opnieuw door te sturen, ...

Het opsturen van verouderde zendingen moet dus vermeden worden.
Nu gebeurt dit door te controleren of het referentienummer uniek is voor een instellingsnummer. Deze informatie wordt echter slechts 14 maand bijgehouden. Dit is niet voldoende.

In WebEDISON 4.3 is het doorsturen van zendingen die ouder zijn dan 12 maanden (instelbaar via een parameter op de EDISON helpdesk) niet meer mogelijk. Deze zendingen komen in het donkerrood te staan in de tab Verzenden. Er is geen mogelijkheid om deze te selecteren en dus te verzenden.

Edison: Deze map bevat zendingen die verouderd zijn (aangeduid in het rood). Deze kunnen niet verzonden worden.

 

In Firefox in tab Terugzendingen afhalen blijft hij vaak hangen op bezig met initialiseren

In Firefox in tab Terugzendingen afhalen blijft hij vaak hangen op bezig met initialiseren. Soms direct, maar soms ook na het afhalen van terugzendingen. Door ontbrekende security properties aan de java applet toe te voegen zouden deze problemen zich niet meer mogen voordoen.