EDISON - Release WebEDISON 4.2

De voornaamste wijzigingen in deze release zijn :

 

Geen rechtstreekse toegang meer tot webEDISON voor recht EdisonBeheer


Het recht EdisonBeheer geeft vanaf nu geen directe toegang meer tot webEDISON. Wanneer iemand met enkel het recht EdisonBeheer (zoals bvb de directeur) zendingen wil versturen en terugzendingen afhalen, moet die eerst aan zichzelf het recht PersoneelsAdministratie en/of LeerlingenAdministratie toekennen. Dit kan via het gebruikersbeheer.

 

Correcte actie na verzenden in historiek zending


Wanneer je op het referentienummer van een zending klikt (in de tabbladen overzicht zendingen, fouten afmelden en terugzendingen afhalen), zie je de historiek van de betrokken zending. Wanneer je met meerdere mappensets werkt met een verschillende actie na verzenden, kon het gebeuren dat de actie of de archiefmap in de historiek niet correct was. Dit is nu gecorrigeerd.Edison: Deze zending is lokaal gearchiveerd.

 

Meest recente zendingen bovenaan bij “Verzenden“


In het tabblad “Verzenden“ worden de klaarstaande zendingen nu standaard gesorteerd op Aangemaakt op, zodat de meest recentste zendingsbestanden bovenaan staan. Door op een kolomtitel te klikken, kan je nog altijd op een andere manier sorteren, bvb op bestandnaam of bestandtype, ...