EDISON - Actueel

Sinds 1 april 2010 werken alle instellingen met de webtoepassing WebEDISON. Voorlopig is dit de laatste stap van het elektronisch communicatieproject. WebEDISON heeft dezelfde functionaliteiten als Edison buiten het feit dat de gebruikers toegangsrechten nodig hebben. Die worden hen verleend in de webtoepassing WebIDM.

Releases WebEDISON: