Welke informatie over mijn leerlingen moet ik via Discimus registreren?

Nieuwe inschrijving in de school of het centrum:

 • Moment van inschrijving (inschrijvingsdatum)
 • Datum van instap (begindatum inschrijving)

Inschrijving:

In het gewoon en buitengewoon onderwijs:

 • Begindatum (bijvoorbeeld 1 september)
 • Verwachte einddatum (meestal 31 augustus)
 • Administratieve groep
 • Vestigingsplaats
 • Onderwijstaal (Frans of Nederlands)
 • Levensbeschouwelijk vak
 • Financierbaarheidscode
 • Informatie over de voorgaande inschrijving
 • Volgende gegevens moeten geregistreerd worden indien van toepassing: spreiding lesprogramma, individueel aangepast curriculum (IAC), sportstatuut en soort sport, anderstalige nieuwkomer (AN), afwijking toelating anderstalige nieuwkomer, gewezen anderstalige nieuwkomer (GAN), taalvakken, vrijstelling voor taalvakken, thuisloos, trekkende bevolking 

Specifiek voor het buitengewoon onderwijs:

 • Type buitengewoon
 • Verblijfsregeling

Uitschrijvingen:

 • Einddatum inschrijving
 • Aanleiding uitschrijving
 • Situatie waarin de leerling zich bevindt na uitschrijving 

Wijzigingen in de inschrijving, bijvoorbeeld verandering van administratieve groep of vestigingsplaats:

 • Deze wijzigingen worden geregistreerd door de einddatum aan te vullen in de eerste inschrijving en een nieuwe inschrijving te registreren met de nieuwe situatie. 

Aan- en afwezigheden:

Per halve schooldag registreert elke school of centrum de gepaste aan- of aanwezigheidscode voor elke leerling. Aan- en afwezigheden worden bij voorkeur onmiddellijk en uiterlijk binnen 7 kalenderdagen geregistreerd.  

Meer informatie over de codes die u moet registreren, vindt u terug in de volgende omzendbrieven:

Leerlingenkenmerken:

 • Onderwijsniveau van de moeder
 • De taal die de leerling spreekt met het gezin 

Meer informatie over de leerlingenkenmerken, vindt u terug in de volgende omzendbrieven:

 • voor het gewoon basisonderwijs: BaO 2006/04
 • voor het buitengewoon basisonderwijs: BaO 2006/05
 • voor het gewoon secundair onderwijs en het DBSO: SO 70
 • voor het buitengewoon secundair onderwijs: BUSO 04

Studiebewijzen:

 • In het basisonderwijs: getuigschrift basisonderwijs of getuigschrift bereikte doelen.
 • In het secundair onderwijs: in principe worden alle studiebewijzen van leerlingen in het secundair onderwijs uitgewisseld. Uitzonderingen hierop zijn:
 • De specifieke studiebekrachtigingen in veiligheidsopleidingen
 • Deelcertificaten in het modulair secundair onderwijs. Let op, vanaf 2017-2018 worden de deelcertificaten uit het hoger beroepsonderwijs (verpleegkunde) wel geregistreerd in Discimus.
 • Attest verworven competenties in het modulair onderwijs
 • Attest regelmatige lesbijwoning bij spreiding lesprogramma wegens medische reden

Meer informatie over studiebewijzen, vindt u terug in de volgende omzendbrieven:

 • voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs: BaO/98/11 en BaO/2000/2
 • Voor het gewoon voltijds niet-modulair secundair onderwijs (uitgezonderd duaal) : SO 64
 • Voor het buitengewoon niet-modulair secundair onderwijs (uitgezonderd duaal) :  SO/2011/03/BuSO
 • Voor het voltijds modulair secundair onderwijs (uitgezonderd duaal) : SO/2008/04
 • Voor het deeltijds secundair onderwijs (uitgezonderd duaal): SO/2008/08
 • Voor opleidingen duaal : SO/2016/02

Tucht:

Definitieve uitsluitingen in het secundair onderwijs moeten geregistreerd worden. Hiervoor wordt enkel de ingangsdatum van de uitsluiting geregistreerd, er wordt geen bijkomende informatie opgevraagd.

Volgende tuchtmaatregelen kunnen niet geregistreerd worden:

 • tuchtmaatregels van scholen basisonderwijs
 • preventieve schorsingen, tijdelijke uitsluitingen