Welke informatie kan ik via Discimus ontvangen over mijn leerlingen?

Identificatiegegevens:

 • Rijksregister- of bisnummers die AGODI terugvond in de eigen databank of in het rijks- of bisregister
 • Correcte schrijfwijze van de naam van leerlingen (zoals gekend in rijks- of bisregister)

Inschrijvingen:

 • Overzicht van inschrijvingen in de eigen school of centrum, zoals geregistreerd in Discimus.
 • Lijst van leerlingen die tegelijk in jouw school en in een andere school zijn ingeschreven, met vermelding van de school, het moment van inschrijving en de periode van overlap
 • Schoolloopbaan (vorige en volgende school) van leerlingen, met vermelding van de school, het moment van inschrijving, de periode van inschrijving en (voor de volgende inschrijving) het voorziene moment van eerste lesbijwoning

Aan- en afwezigheden:

 • Geregistreerde (problematische) afwezigheden per leerling in de eigen school of centrum
 • Geregistreerde problematische afwezigheden en afwezigheidscodes Z, C en S in de voorgaande school voor leerlingen die tijdens het schooljaar van school veranderen.
  Op deze manier kan u opvolgen hoeveel halve dagen een leerling gedurende het schooljaar al problematisch afwezig was, over de verschillende scholen en centra heen. Het is dus niet nodig om hiervoor de registratiefiche op papier op te vragen aan de voorgaande school.
 • Geregistreerde problematische afwezigheden in het vorige schooljaar voor leerlingen die van school veranderen
 • Geregistreerde halve dagen aanwezigheid in het vorige schooljaar voor leerlingen die overgaan van kleuter- naar lager onderwijs (controle op toelatingsvoorwaarde)

Leerlingenkenmerken:

 • De leerlingenkenmerken zoals die door een voorgaande school geregistreerd zijn.

Studiebewijzen (vanaf 2017):

 • Behaalde studiebewijzen in voorgaande scholen en centra (in het kader van de controle op toelatingsvoorwaarden)

Toelatings- en overgangsvoorwaarden voltijds secundair onderwijs

 • Voor inschrijvingen in het 1e en 2e lj van de 1e, 2e en 3e graad (uitgezonderd modulair, duaal of OKAN-onderwijs) geeft Discimus aan of een leerling op basis van de in Discimus geregistreerde studiebewijzen voldoet aan de toelatingsvoorwaarden of niet.
 • Voor overgangen tijdens het schooljaar in de 1e graad geeft Discimus aan wanneer er een beslissing van een klassenraad moet zijn.

Tucht:

 • Overzicht van definitieve uitsluitingen in de eigen school, zoals geregistreerd in Discimus