Wat met leerlingen van wie de inschrijving niet gerealiseerd is?

Discimus beperkt zich tot de leerlingen die in een school ingeschreven worden. Leerlingen van wie de inschrijving niet gerealiseerd is (zoals leerlingen op de wachtlijst), worden niet geregistreerd.