Wat kan een school of centrum doen met informatie over elders ingeschreven leerlingen?

In het basisonderwijs is de vaststelling dat er nà (=op een latere datum) de inschrijving in de eigen school of het eigen centrum nog een inschrijving werd genomen in een andere school of centrum, een voldoende decretale basis voor uitschrijving. Dit geldt zowel voor inschrijvingen voor het lopende schooljaar als voor inschrijvingen voor het volgende schooljaar. 

Als een secundaire school vaststelt dat een leerling elders is ingeschreven (of dubbel ingeschreven) voor een periode tijdens het lopende schooljaar, dan kan ze de in- of uitschrijvingsdatum in de eigen school aanpassen in het schooladministratiepakket. Indien nodig neemt ze contact op met de andere school of centrum.

Stelt een secundaire school voor het begin van het schooljaar vast dat een leerling ook elders ingeschreven is voor een start op de eerste schooldag van september, kan ze contact opnemen met de ouders. Zo kan de school dit met hen bespreken en bij hen informeren naar de definitieve schoolkeuze.