Wat is het gevolg als de school of het centrum geen identificatienummer heeft?

Zonder geldig identificatienummer kan AGODI niet te weten komen of een leerling ook in een andere school of centrum is ingeschreven. Daarom zal AGODI, als de school of het centrum het identificatienummer van een leerling niet kent, dit opzoeken in zijn eigen databank of in het rijksregister. De school of het centrum krijgt de mogelijkheid om de door AGODI gevonden identificatienummers op te nemen in haar eigen databank.

Opgelet: het terugvinden van het identificatienummer kan heel wat tijd in beslag nemen als de leerling nog niet in de bevraagde databanken voorkomt of de door de school of het centrum geregistreerde gegevens (voor- en achternaam, geboortedatum, …) niet overeenstemmen met de officiële gegevens. Correcte registratie van de gegevens door de school of het centrum is dus erg belangrijk.