wat als een school of centrum een herstructurering uitvoert en deze een nieuw instellingsnummer zal krijgen?

Dan schrijft de school of het centrum de leerlingen onder het huidige instellingsnummer in. Als de herstructurering afgerond is en de school of het centrum een nieuw instellingsnummer gekregen heeft, dan kan ze de identificatie- en inschrijvingsgegevens verplaatsen naar het nieuwe instellingsnummer.