Wanneer moet ik nieuwe leerlingenkenmerken registreren in Discimus of de leerlingenkenmerken van mijn leerlingen wijzigen?

In principe moeten er enkel leerlingenkenmerken in Discimus worden geregistreerd wanneer een leerling zich voor de eerste keer inschrijft in een door de Vlaamse gemeenschap gesubsidieerde of gefinancierde school of centrum. U kan via uw schooladministratiepakket steeds raadplegen wat de recentste geregistreerde leerlingenkenmerken van uw leerlingen zijn. Wanneer de leerlingenkenmerken ontbreken of gewijzigd zijn, kan u steeds de leerlingenkenmerken wijzigen of nieuwe leerlingenkenmerken creëren. Voor iedere wijziging of creatie van leerlingenkenmerken moet er een door de ouders ondertekend formulier door de school bewaard worden.