Waar kan ik het rijksregisternummer van een leerling terugvinden?

Het rijksregisternummer is terug te vinden op de ISI+-kaart, op de kids-ID of op de identiteitskaart van een leerling.