Verdwijnen de elektronische leerlingengegevens via WebEDISON?

Om de administratieve druk op de scholen en centra te verlichten, zullen geleidelijk steeds meer leerlingengegevens via Discimus uitgewisseld worden. Hierdoor worden bepaalde zendingen van leerlingengegevens via WebEDISON overbodig.

De omzendbrief 'Discimus – Een toekomstgerichte manier om leerlingengegevens uit te wisselen (NO/2012/01)' beschrijft welke leerlingenzendingen afgeschaft zijn. In een latere fase zullen ook andere leerlingenzendingen verdwijnen.

AGODI onderzoekt of er op termijn een aantal formulieren kunnen geïntegreerd worden in Discimus.

Voor meer informatie over de leerlingengegevens die scholen en centra voorlopig nog via WebEDISON blijven versturen, kunt u terecht in de omzendbrieven 'Zending van leerlingengegevens in het basisonderwijs (BaO/2008/03)' en 'Zendingen voor leerlingen en scholen in het secundair onderwijs (SO/2007/05)'.