De school of het centrum beschikken voor één of meerdere leerlingen niet over een rijksregisternummer of bisnummer. Kunnen deze leerlingen in Discimus worden geregistreerd?

Bij de inschrijving van een leerling vraagt de school of het centrum bij voorkeur het rijksregisternummer aan de ouders. Het is evenwel mogelijk om een leerling te registreren waarvoor de school of het centrum het rijksregisternummer of bisnummer (nog) niet kent.

AGODI vraagt de scholen en centra om deze gegevens aan te vullen zodra zij hierover beschikken.