Moeten scholen en centra echt onmiddelijk registreren?

Voor de registratie in Discimus van inschrijvingen in het basisonderwijs geldt een decretale termijn van 7 kalenderdagen. Start de leerling eerder, dan wordt de inschrijving uiterlijk op de datum van instap geregistreerd. Ook de registratie van andere leerlingengegevens (in- en uitschrijvingen in het SO, aan- en afwezigheden, leerlingenkenmerken) gebeurt bij voorkeur onmiddellijk en uiterlijk binnen de week. Het is immers belangrijk dat de databank van AGODI accurate gegevens bevat. Dit betekent ook dat alle leerlingengegevens binnen de week na een bepaalde teldag volledig en correct in het schooladministratiepakket zijn geregistreerd.