Is het nog steeds mogelijk dat één leerling zich voor hetzelfde schooljaar in meerdere scholen of centra inschrijft?

Ouders behouden het recht om hun kind in verschillende scholen en centra in te schrijven. Via Discimus krijgen scholen en centra echter een overzicht van de leerlingen die tijdens hetzelfde schooljaar in hun school en in één of meerdere andere scholen of centra ingeschreven zijn, met vermelding van de school, het moment van inschrijving en de periode. Zowel gelijktijdige of dubbele inschrijvingen als aansluitende inschrijvingen worden op die manier zichtbaar.

Een leerling kan uiteraard maar in één school of centrum gefinancierd of gesubsidieerd worden.

In het basisonderwijs is de vaststelling dat er nà (=op een latere datum) de inschrijving in de eigen school nog een inschrijving werd genomen in een andere school, een voldoende decretale basis voor uitschrijving. Dit geldt zowel voor inschrijvingen voor het lopende schooljaar als voor inschrijvingen voor het volgende schooljaar. Meer informatie vindt u in de omzendbrief “Schoolveranderen in het basisonderwijs (BaO/97/12)’. 

Als een secundaire school vaststelt dat een leerling elders is ingeschreven (of dubbel ingeschreven) voor een periode tijdens het lopende schooljaar, dan kan ze de in- of uitschrijvingsdatum in de eigen school aanpassen in het schooladministratiepakket. Indien nodig neemt ze contact op met de andere school of centrum.

Stelt een secundaire school voor het begin van het schooljaar vast dat een leerling ook elders ingeschreven is voor een start op de eerste schooldag van september, kan ze contact opnemen met de ouders. Zo kan de school dit met hen bespreken en bij hen informeren naar de definitieve schoolkeuze.